دوره 9 (1401)
شماره 2
پاییز و زمستان 1401، پیاپی 17
آبان 1402، صفحه 7-315
شماره 1 شهریور 1401
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

درباره دوفصلنامه:

  • تعداد دوره‌ها:  8
  • تعداد شماره‌ها:  15
  • تعداد مقالات: 121
  • تعداد نویسندگان: 104
  • تعداد مشاهده مقاله:  45240
  • درصد پذیرش: 27
  • تعداد پایگاه های نمایه شده:  4

پژوهش­های آکادمیک در همه قلمرو ها، اگر با رویکردی مساله محور و با هدف روشنگری در زمینه ای صورت گیرد که به کشف رازی اصیل از راز های هستی منجر شود، ارجمند و در خور تقدیر است. در این میان آن دسته از پژوهش ها که با نظر به مسائل و معضلات ناظر به حیطه موسوم به "وضع و حال انسانی" و به قصد گره گشایی از کار فروبسته انسان به انجام می رسند، اهمیتی بیش از پاسخگویی به نیاز آدمی برای دانستن پیدا می کنند.

حوزه مباحث دینی و الاهیاتی، که در مجموعه فراختر علوم انسانی و اجتماعی مندرج است، از یکسو به اعتبار خصلت دو گانه این دسته از علوم که از وجهی ناظر به شناخت واقعیتند و از وجه دیگر ناظر به تغییر آن، و از سوی دیگر به واسطه جایگاه رفیع دین در حیطه "وضع و حال انسانی" از موقعیتی ویژه در خانواده رشته ها و دیسیپلین های علمی برخوردارست.

شعار دانشگاه مفید، «پای در سنت و رو به آینده» است و بر این اساس دغدغه ما در این نشریه آن است که از یکسو با توجه به تعالیم قرآنی و سنت اسلامی، و از سوی دیگر با نظر نقادانه به تعالیم و سنت های دینی دیگر، راهی برای درمان دردهای انسان دردمند معاصر بجوییم.

دین و دنیای معاصر از دیدگاههای نقادانه و تحلیلی همه صاحبنظران در مباحث مرتبط با معارف اسلامی و قرآنی به معنای عام کلمه ، و موضوعات مرتبط با مسائل الاهیاتی که به پرسش‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر مرتبط باشد استقبال می کند.

دانشگاه مفید از مهرماه 1393 تا اسفند ماه 1399 نشریه ای را با رویکرد عمدتاً قرآنی با عنوان «پرتو وحی» منتشر می‌کرد که این دوفصلنامه در 13 شماره منتشر شد و مقالات آن در سایت دانشگاه مفید در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. اما در فروردین 1400 با توجه به تغییر رویکرد دانشگاه در انتشار مقالات الاهیاتی و ورود به عرصه انتشار مقالات با موضوعات وابسته به  دین در دنیای معاصر، نهایتاً عنوان نشریه به «دین و دنیای معاصر» تغییر پیدا کرده و مقالات با رویکردی جدید دریافت و بررسی می شوند.

 

دو فصلنامه دین و دنیای معاصر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش های دینی دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامه دین و دنیای معاصر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

مشخصات عمومی نشریه:

دوفصلنامه دین و دنیای معاصر یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس است که جهت گسترش مفاهیم دینی در ایران و انعکاس دیدگاه های موجود و همچنین جهت سهولت دسترسی به صورت دسترسی آزاد (رایگان) منتشر می شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه ای دریافت نمی کند. تمام هزینه های وابسته به تدوین، تهیه و انتشار مقالات از سوی دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید تامین می شود. نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی و هر دو فصل یکبار به دست چاپ سپرده می شود و مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته و بررسی می شوند. حداقل زمان داوری مقالات در دین و دنیای معاصر 8 هفته خواهد بود و در ضمن تمام مقالات فارسی باید دارای چکیده و منابع به زبان انگلیسی باشند. به منظور تضمین اصالت مقالات منتشر شده و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی نشر، دوفصلنامۀ دین و دنیای معاصر بر طبق سیاست های خود تمام مقالات را از طریق سامانه های مشابهت یاب سمیم نور/ همتا جو/ همانند جو بررسی می کند.

این دوفصلنامه به جهت بهره برداری و استفاده علمی اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به مباحث نظری و علمی گستره ادیان در اختیار قرار داده می شود و از این رو مقالات با سبقۀ پژوهشی اصیل ( علمی – پژوهشی) [Original Researches]؛ مقالات مروری [Review Articles]؛ مقالات منعکس کننده دیدگاه های اصیل و تازه [Perspective, Opinion and Commentary] و همچنین نقد آثار [Book/Article Review] را منتشر خواهد کرد. همچنین نویسندگان می توانند برای دستیابی به حوزه موضوعی مقالات مرتبط با نشریه به بخش اهداف و چشم اندازها مراجعه کنند تا بتوانند آثار علمی خود را در راستای این اهداف تنظیم نموده و برای نشریه ارسال کنند.

مقاله پژوهشی
جنگ و شهادت‌طلبی به مثابه روش اصلی: تحلیلی کلامی-روایی از چرایی قیام سیدالشهدا (ع)
جنگ و شهادت‌طلبی به مثابه روش اصلی: تحلیلی کلامی-روایی از چرایی قیام سیدالشهدا (ع)

میرسعید موسوی‌کریمی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1985834.1091

چکیده
  در این مقاله قصد بر آن است که برای ارائۀ توضیحی معقول و موجه از چگونگی و چرایی قیام سیدالشهدا (ع)، با استفاده از روش استنتاج بهترین توضیح (IBE)، نظریه‌ای به شکل زیر صورت‌بندی و از آن دفاع ‌شود: سیدالشهدا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتگو در قرآن
گفتگو در قرآن

محسن آرمین

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1985858.1092

چکیده
  چکیدهیکی از نتایج تأکید بر آزادی عقیده و بیان از یک سو و گسترش فناوری ارتباطات وکانونی شدن مقوله‌های ذهن و زبان و معرفت در فلسفه معاصر، اهمیت یافتن مباحث مربوط به این مقولات از جمله موضوع گفتگو است. امروزه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کشف پیوند آیین‌های شیعی عاشورا با قدرت سیاسی: تحلیل‌های دین‌شناختی کانِتّی، ایّوب و کیپن‌برگ
کشف پیوند آیین‌های شیعی عاشورا با قدرت سیاسی: تحلیل‌های دین‌شناختی کانِتّی، ایّوب و کیپن‌برگ

حامد خانی (فرهنگ مهروش)

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 63-96

https://doi.org/10.22096/rc.2023.2004127.1121

چکیده
  از آستانۀ دهۀ 1960م/ 1340ش محققانی در آکادمی‌های غربی پیوند شیوه‌های عزاداری شیعیان با تحرکات سیاسی و جمعیتی ایشان را بازکاویدند و ضمنِ تحلیل مردم‌شناسانۀ آیین‌های سوگواری شیعیان در عاشورا، برای نخستین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گشودگیِ مستمرِ متن قرآن برای «تجلی‌های شگفت متناسب و موزون» (عددی، هندسی، موسیقایی و ...)
گشودگیِ مستمرِ متن قرآن برای «تجلی‌های شگفت متناسب و موزون» (عددی، هندسی، موسیقایی و ...)

زهرا اخوان صراف

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22096/rc.2023.2000762.1110

چکیده
  شگفتی‌های مربوط به تناسبات عددی، توازن‌های لفظی و معنوی یا نظم قرآن، لحن و ریتم موسیقایی در الفاظ و فواصل آیات، الگوهای آهنگین و متناظر با اوزان شعری، تقارن هندسی الفاظ و معانی پاره‌های قرآن در تلاوت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ادلۀ مالیات عرفی بودن زکات
بررسی ادلۀ مالیات عرفی بودن زکات

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22096/rc.2023.560757.1068

چکیده
  زکات در آیۀ 103 سورۀ توبه واجب شد و مصارف آن نیز در آیۀ 60 سورۀ توبه بیان شده است. ولی قرآن سخنی در بارۀ متعلقات زکات بیان نکرده و بنابر روایات وارده، تعیین متعلقات زکات توسط پیامبر انجام شده است. این متن در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی جایگاه اجماع و شهرت در فتاوای فقهی با تأکید بر مسائل زنان
نقد و بررسی جایگاه اجماع و شهرت در فتاوای فقهی با تأکید بر مسائل زنان

مهدی شجریان

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 147-165

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1972613.1082

چکیده
  مسئله کانونی این تحقیق عبارت است از اینکه جایگاه اجماع و شهرت در استنباط احکام فقهی زنان چگونه نقد و بررسی می‌شود. این تحقیق با روش تحلیلی ـ انتقادی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای پاسخ این سوال را می‌کاود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نهضت اصلاح دینی: تغییر رویکرد مسیحی به پارادایم این جهانی
نهضت اصلاح دینی: تغییر رویکرد مسیحی به پارادایم این جهانی

امیر یوسفی؛ فیاض قرائی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1973770.1083

چکیده
  تغییر رویکرد مسیحیت در قالب نهضت اصلاح دینی به زیست این‌جهانی در زمینة فعالیت‌های اقتصادی چون کار و آموزش غیردینی و سکولار چون دانشگاه‌ها انجامیده و از این رو به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چگونه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی برارزش شناسی نیچه با تکیه بر مفهوم امر استثناء و نقد اخلاق مسیحیت
تحلیلی برارزش شناسی نیچه با تکیه بر مفهوم امر استثناء و نقد اخلاق مسیحیت

راهب محمدی؛ محمد معین صائمی؛ عظیم حمزییان

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1974159.1085

چکیده
  بحث در حیطه‌ی ارزش‌شناسی نیچه با این پرسش آغاز می‌شود که «چه کسی چه چیزی می‌خواهد؟» درواقع مسئله‌ی نیچه ابتدای به ساکن فردیّت است و هر آنچه که در ارتباط مستقیم با خواست فرد به عنوان امراستثناء ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی کاربست ابطال پذیری پوپر در توجیه گزاره‌های دینی
بررسی انتقادی کاربست ابطال پذیری پوپر در توجیه گزاره‌های دینی

علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ افلاطون صادقی؛ محمدحسین مهدوی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 211-231

https://doi.org/10.22096/rc.2023.562900.1074

چکیده
  مسئله این تحقیق بررسی کاربست ابطال‌پذیری پوپر جهت توجیه گزاره‌های دینی و موفقیت احتمالی این کاربست می‌باشد. فلسفه علم پوپر به دلیل درهم شکستن اقتدار پوزیتویسم که معیار تجربی و استقرایی را برای تمییز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی
بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی

محمد صدوقی؛ احمد عابدی آرانی؛ حسین شریف عسکری

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 233-253

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1987674.1093

چکیده
  به شهادت آیات قرآن کریم یکی از اصول پذیرفته شده در قرآن، تسهیل الهی آن برای تذکر و فهم است که فهم مفردات و ترکیبات قرآن، جزء اساسی فهم صحیح ترجمه‌ و تفسیر دقیق آیات به شمار می‌آید و بدون تبیین دقیق مفردات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تصویر معیارهای عدالت فرهنگی
تصویر معیارهای عدالت فرهنگی

احمد اولیایی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1978085.1095

چکیده
  دنیای معاصر امروز دنیای تزاحمات و تنازعات است. این تنازعات در امور بسیاری خود را نشان می دهد اما در سبک زندگی انسان امروز که در عرصه فرهنگ بازنمایی می شود، به اوج می رسد. عدالت همان مفهومی و فضیلتی است ...  بیشتر
مقاله مروری
قرآن و محیط شرعی آن ( مدخل چهاردهم قرآن مورخان): کاربست رویکرد تاریخی در اجتهاد فقهی
قرآن و محیط شرعی آن ( مدخل چهاردهم قرآن مورخان): کاربست رویکرد تاریخی در اجتهاد فقهی

محمد خدابنده لو

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1402، صفحه 275-315

https://doi.org/10.22096/rc.2023.1990897.1097

چکیده
  مجموعه قرآن مورخان، مجموعه‌ای سه‌بخشی است که حاصل کوشش سی نفر از پژوهشگران بین‌المللی است و به زبان فرانسه در سال ۲۰۱۹م. منتشر شده است. بخش اول از این مجموعه مشتمل بر بیست مدخل جداگانه است که به مطالعه ...  بیشتر
الاهیات طبیعی‌شده، متافیزیک حداقلی و فیزیک حداکثری: بررسی و نقد دین‌شناسی عبدالکریم سروش
الاهیات طبیعی‌شده، متافیزیک حداقلی و فیزیک حداکثری: بررسی و نقد دین‌شناسی عبدالکریم سروش

ابوالقاسم فنائی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 15-64

https://doi.org/10.22096/rc.2021.244786

چکیده
  این جستار می‌کوشد برخی از آراء دین‌شناسانه عبدالکریم سروش را در گذر زمان به اجمال بررسی کند و نشان ‌دهد که وی در صدد طبیعی کردن الاهیات، یا به تعبیر جامع‌تر، طبیعی کردن دین، دین‌شناسی و دینداری، به ...  بیشتر
بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء «الرجـال قوامـون علی النسـاء» از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر
بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء «الرجـال قوامـون علی النسـاء» از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر

هاشم زارع ابراهیم آباد

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 85-106

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش ...  بیشتر
تاثیر فلسفه علم پوپر بر معرفت‌شناسی دینی
تاثیر فلسفه علم پوپر بر معرفت‌شناسی دینی

علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ افلاطون صادقی؛ جلال پیکانی

دوره 8، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 247-266

https://doi.org/10.22096/rc.2022.550338.1048

چکیده
  آیا می‌توان از ابطال‌پذیری برای اثبات علمی بودن گزاره‌های دینی استفاده کرد؟ با ظهور پوزیتویسم منطقی در ابتدای قرن بیستم و گسترش آن در سراسر جهان، مابعدالطبیعه و حتی اخلاق متعالی از اعتبار ساقط شدند. ...  بیشتر
تحلیل نوع مواجهه مسلمانان با کفار: مطالعه موردی آیه ۵۱ مائده
تحلیل نوع مواجهه مسلمانان با کفار: مطالعه موردی آیه ۵۱ مائده

طیبه صداقتی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 235-253

https://doi.org/10.22096/rc.2023.560703.1063

چکیده
  آیاتی از قرآن کریم، مسلمانان را از روابط دوستانه با غیرمسلمانان منع می‌کند. در این بین، برخی با استناد به آیه 51 سوره مائده، این‌گونه آیات را مجوزی بر دشمنی و رفتار کینه‌ورزانه مسلمانان با کافران تعبیر ...  بیشتر
بررسی و بازخوانی نظم آهنگ سوره های جزء سی ام از منظر آیت الله طالقانی (ره)
بررسی و بازخوانی نظم آهنگ سوره های جزء سی ام از منظر آیت الله طالقانی (ره)

فرزین حبیب زاده

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-92

چکیده
  درحالی­که جلوه ­های هنری و جنبه­ های آوایی قرآن کریم از همان آغاز نزول وحی توجه مردم عصر را به خود جلب کرده و ایشان تحت تأثیر ترنّم موسیقایی و لحن مُنحصربه ­فرد آن قرار گرفتند، اما این موضوع جز در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازشناسی و طبقه بندی جنس‌زبانی در قرآن مجید
بازشناسی و طبقه بندی جنس‌زبانی در قرآن مجید

بتول سادات بنیادی؛ محمدتقی دیاری بیدگلی؛ طلعت حسنی بافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/rc.2024.2021554.1178

چکیده
  طبقه‌بندی مؤنث و مذکر در زبان‌عربی، کارآمدی لازم جهت شناسایی ابعاد دلالی جنس‌زبانی در قرآن را ندارد؛ زیرا اولاً دوگانه حقیقت/مجاز و ثانیاً مقام استعمال عامل تعیین کننده در این طبقه‌بندی است. اما آنچه ...  بیشتر

نشریه علمی با درجه «ب»

دوفصلنامه علمی دین و دنیای معاصر دارای مجوز نشریه علمی (علمی-پژوهشی سابق) با درجه «ب» از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است

مگیران

دوفصلنامه دین و دنیای معاصر در پایگاه مگیران نمایه می شود

نورمگز

دوفصلنامه دین و دنیای معاصر در پایگاه نورمگز نمایه می شود.

سیویلیکا

دوفصلنامه دین و دنیای معاصر در پایگاه سیویلیکا نمایه می شود

گوگل اسکالر

دوفصلنامه دین و دنیای ماصر در گوگل اسکالر نمایه می شود

نشریات مرتبط