نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان الاهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

حقِ حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است که زیربنای دیگر حقوق به شمار می‌رود. حق‏بودن، تنها یک حیثیت از حیات را تشکیل می‌دهد که ملازم با حیثیت تکلیفی، صاحب حق را مکلف به رعایت آن کرده است. حق حیات پیش از انعکاس در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مورد تأکید قرآن کریم و روایات اسلامی بوده است و جایگاه و اهمیت این مسئله را در منابع دینی، می‌توان در جستارهایی همچون: حرمت قتل نفس، خودکشی، فرزندکشی و قتل جنین پیگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Right to Life from the Perspective of the Holy Quran and Human Rights Documents

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Movahedi Savoji

Assistant Professor, Department of Theology, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The right to life is one of the most fundamental human rights, Which is the basis of other rights. On the other hand, the right to life includes the aspect of obligation. Although the right to life is reflected in international human rights instruments, it has previously been emphasized in the Holy Qur'an and Islamic traditions. The importance of the right to life in religious sources can be traced to issues such as the sanctity of suicide, suicide, child murder, and fetal murder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right to Life in the Qur'an
  • the Right to Life in International Documents
  • Murder
  • Suicide
CAPTCHA Image