نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و استادیار دانشگاه،قم، ایران.

چکیده


قرآن ­پژوهان غیرباورمند، از دیرباز کیفیت تدوین و رسمی­ سازی قرآن را مورد مطالعه قرارداده ­اند. گابریل سعید ­رینولدز، استادیار مطالعات اسلامی و الهیات دانشگاه نوتردام آمریکا، در فرضیه اخیر خود با تعمیم روش‌های تحقیق مدرن در عهد جدید بر قرآن، و تمرکز بر دوتایی­ ها یا عبارات تکرارشونده قرآن، مصحف فعلی را محصول ویراستاریِ متأخر متن مکتوبی می‌داند که از دو مکتوب پیشینی مکی و مدنی فراهم آمده ‌است. نوشتار حاضر که پی­آمد بررسی یک مقاله طولانی، دو سخنرانی و بحث و گفتگو و مجموعه مکاتباتی علمی با این محقق است، پس از شرح فرضیه و روش کار او، ضمن آشکار کردن خطاهای روشی رینولدز و عدول وی از معیارهای علمی خودش، اعتبار علمی ایده وی را مخدوش کرده، سپس پیش‌فرض‌ها، مبانی و محتوای این دیدگاه را با طرح قیاس‌ناپذیری قرآن با عهد جدید و در نتیجه عقیم بودن تعمیم روش‌های تحقیقی عهد جدید بر قرآن، اصیل و تعمدی بودن تکرار در اسلوب بیانی قرآن، خواندنی و شفاهی بودن قرآن و انتقال آن بر بستر نقل سینه به سینه و از طریق قرائات اجازه­دار، آشکار کردن آسیب­هایی که غفلت از دیدگاه­های قرآن­ شناسان مسلمان در علمیت طرح ایجاد کرده و نیز بیان نادرستی شواهد به خاطر سوء فهم‌های تفسیری، به شکل آکادمیک زیر سؤال برده، ضرورت جدی بازبینی آن را آشکار می ­کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Qur’anic Doublets and the Hypothesis of the Later Redaction of the Canonical Qur’an: A presentation and Criticism of Gabriel Reynolds’ Hypothesis

نویسنده [English]

  • Zahra Akhavan Sarraf

Assistant Professor, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Unbelieving Qur’anic scholars have long studied Qur’an’s codification and canonization. In his recent hypothesis, Gabriel Said Reynolds, assistant professor of Islamic studies and theology at the Notre Dame University of America, generalizes New Testament’s modern research studies to Qur’an and focuses on Qur’an’s “doublets” or repeating passages, and considers the present codex (mushaf) of the Qur’an as a result of the later redaction of a written text provided from two previous Meccan and Medinan written material. This article - which is the outcome of analyzing a detailed article, two speeches of the writer and a series of scientific correspondences and discussions with him - explains his hypothesis and research method, clarifies his methodological mistakes and violation of his own scientific criteria and thus falsifies the validity of his idea. It then academically questions the presuppositions, bases and the content of this view, mentioning the following points: the incompatibility of the Holy Qur’an and the New Testament and thus the invalidity of generalizing the research methods of the New Testament to the Holy Qur’an, the intentionality of repetition in the expressive style of the Qur'an and considering repetition as one of the feature of the Qur’an, Qur’an being oral and readable and transmitted from one heart to another heart through permitted recitations, disclosing the scientific flaws of this proposal resulted from neglecting the views of Muslim Qur’anic scholars, and explaining the inaccuracy of his evidences due to interpretational misunderstandings; it then shows the critical necessity of inspecting the idea.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an’s Doublets
  • Canonization of the Qur’an
  • Meccan Source
  • Medinan Source
  • Gabriel Reynolds
  • Orientalists
  • Redaction of the Qur’an

کتاب­نامه

کتب و مقالات

الف- 1: فارسی

-  قرآن کریم.
اخوان صراف، زهرا (1388)، «آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی خاورشناسان»، فصلنامه مشکوة، شماره 81، صص 4-16.
امینی، نوروز (1399)، «نقد نظر ونزبرو درباره تدوین قرآن در قرن سوم»، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 29، صص 154-120.
ربیع نتاج، علی اکبر(1391)، «بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون مصادر قرآن»، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 12، صص 11-30.
گراهام، ویلیام (1392)، «ملاحظاتی بر کتاب مطالعات قرآنی»، ترجمه و گردآوری مرتضی کریمی‌نیا، مجموعه مقالات قرآن پژوهی غربیان، زبان قرآن، تفسیر قرآن، تهران: هرمس، صص 220-221.
موتسکی، هارالد (1392)، «جمع و تدوین قرآن: بازنگری دیدگاه‌های غربی در پرتو تحولات جدید روش‌شناختی»، ترجمه و گردآوری مرتضی کریمی‌نیا، مجموعه مقالات قرآن پژوهی غربیان، زبان قرآن، تفسیر قرآن، تهران: هرمس، صص 252-293.

الف - 2:  عربی

بلاغی، محمدجواد (بی‌تا)، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، تحقیق بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامی،1، چاپ اول، قم: وجدانی.
حلی، حسن بن یوسف (1425)، نهایة الوصول الی علم الاصول،1، چاپ اول، قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (1421)، الإتقان فی علوم القرآن، تحقیق فواز احمد زمرلی، بیروت: دارالکتاب العربی.
قشیری، عبدالکریم بن هوازن (2000)، لطائف الإشارات: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم، تحقیق ابراهیم بسیونی، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
الطاسان، محمدبن عبدالرحمن (2013)، المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، ریاض: دار التدمریة.
طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: ناصرخسرو.
فیض کاشانی، ملامحسن (1418)، الاصفی فی تفسیرالقرآن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
کرمانی، محمود بن حمزه (1418)، البرهان فی متشابه القرآن، تحقیق احمد خلف الله، المنصوره، مصر: دار الوفاء.
معرفت، محمدهادی (1423)، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تمهید.

الف -3:  لاتین

Amir-Moezzi, Mohammad Ali; Dye, Guillaume(2019). Le Coran des historiens. Paris: Les éditions du Cerf.
Anne-Sylvie Boisliveau(2020), “The Qur’an as a “Text and Commentary”: A New Paradigm for Qur’anic Studies, 2020 Annual Meeting Program Book 2020 Annual Report, p. 7.
Dye, Guillaume. "Le Coran et le problème synoptique." "Composer, Écrire et transmettre le Coran au Premier siècle de l'islam". Université de Lorraine. 6 February 2020.
Irving, Thomas Ballantyne(2001). The Qur'an: Translation and Commentary. 2nd Edition. International Publishing Co.
Reynolds, Gabriel Said)2020(."The Qurʾānic Doublets: A Preliminary Inquiry." Journal of the International Qur'anic Studies Association, Vol. 5, pp. 5-39.
Reynolds, Gabriel Said. What might doublets in the Qur’an tell us about the origins of the Text? The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization Centre of Excellence of the World Academy of Art & Science. 24 February 2021.
Sadeghi, Behnam, Mohsen Goudarzi(2012). “Ṣanʿāʾ 1 and the origins of the Qurʾān,” Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients, Vol. 87i-ii pp. 1-129.

ب -  وب‌سایت‌های اینترنتی

التعلیق علی تفسیر الجلالین (20 /6/1400)، الشیخ عبدالکریم الخضیر، http://lib.efatwa.ir/46954/5/15 دسترسی در 20/6/1400.
نشست 66 ام انجمن مباحثات قرآنی (30/4/1300)؛ آرشیو انجمن مباحثات قرآنی. https://t.me/Anjoman_Mobahesat_Archive/646 دسترسی در 23/6/1400.
 
CAPTCHA Image