مقاله پژوهشی
ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد
ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 3-22

چکیده
  دکتر سروش در مقاله «صراط‌های مستقیم» تلاش کرده است که از ده طریق تکثرگرایی دینی را اثبات کند. ایشان در گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی نیز به اشکالاتی که به این دیدگاه وارد شده، پاسخ داده است. این نوشتار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاریخ و علوم قرآن در دوره معاصر (بررسی موردی تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی)
تاریخ و علوم قرآن در دوره معاصر (بررسی موردی تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی)

حسین خوش دل مفرد

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 23-42

چکیده
  بررسی تاریخ علوم قرآنی در دوره معاصر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و شناخت آن می‌تواند راهگشای تحقیقات آتی علوم قرآنی به زبان فارسی باشد. بی تردید تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی در میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن
نقد تبیین غیر امید بخش مفسران ازآیه امیدآفرین قرآن

سیده فاطمه کیایی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 43-64

چکیده
  مفسران در تبیین معنای «لایرجون لقاءنا» در آیه هفتم سوره یونس احتمالات مختلفی شامل خوف، طمع، توقع و تصدیق را مطرح کرده‌اند. در این میان«خوف» از جمله مفاهیمی استکه حمل آن بر رجاء با چالش و ابهام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازاندیشی مباحث علوم قرآن از منظر نسبت خدا و انسان در وحی
بازاندیشی مباحث علوم قرآن از منظر نسبت خدا و انسان در وحی

حامد شیواپور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 65-82

چکیده
  یکی از مباحث مهم علوم قرآن، بحث در باب وحی است. این بحث در روزگار ما اهمیتی مضاعف یافته و بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. محور اصلی بحث در باب وحی تحلیل ارتباط خدا و انسان است، اما این ارتباط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز
بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ طیبه شمس

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 83-98

چکیده
  یکی از مباحث مهم نزد مسلمانان از جمله شیعیان، اقامه نماز است و در اقامه نماز، مهمترین مساله ای که نمازگزار باید رعایت نماید تلفظ صحیح قواعد تجویدی قرائت و اذکار نماز (عربی صحیح) است به طوری که حرفی به حرف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی اصول سیره عملی علمای برجسته در فهم احادیث و میزان تأثیرآن بر تفسیرهایشان در حوزه دین
واکاوی اصول سیره عملی علمای برجسته در فهم احادیث و میزان تأثیرآن بر تفسیرهایشان در حوزه دین

سیدحسین حسینی بجدنی؛ فرشته حسین آبادی؛ مرضیه کریمی طلب

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، صفحه 99-121

چکیده
  نقد و ارزیابی در حصول اطمینان از احادیث معصومان علیهم‌السلام شیوه و سیره علمای برجسته اسلام بوده است. درمیان کتب و جوامع حدیثی، اخباری وجود دارد که به نظر می‌رسد محتوای آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. ...  بیشتر