نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان الاهیات دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

یکی از مباحث مهم نزد مسلمانان از جمله شیعیان، اقامه نماز است و در اقامه نماز، مهمترین مساله ای که نمازگزار باید رعایت نماید تلفظ صحیح قواعد تجویدی قرائت و اذکار نماز (عربی صحیح) است به طوری که حرفی به حرف دیگرتبدیل نشود.
هر مکلفی، در حوزه قرائت و اذکار نماز با دو مقوله و عمل مواجه است: یکی صحت قرائت در آن دو که رعایت آن طبق نظر همه فقهای عظام واجب، و عدم مراعات آن در نماز موجب ابطال نماز می‌گردد؛ و دیگری محسنات تجویدی قرائت و اذکار است که در نظر فقها گرچه اختلافی است، لکن حائز اهمیت است و رعایت آن در نماز شایسته و احسن و جزء مستحبات به شمار می‌رود.
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تقسیم مباحث تجویدی، تعیین گردد در قرائت نماز، چه آموزه‌های تجویدی واجب و چه آموزه‌هایی از تجوید، مستحب است.
این مقاله به بررسی تجوید در نماز از دیدگاه فقهای امامیه پرداخته است و روش بکار گرفته شده در این نوشتار، اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Survey on the Necessity of Observing Vocalization (Tajvid) in Prayer (Salah)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Narimani Zaman Abadi 1
  • Tayebeh Shams 2

1 Assistant Professor, Department of Theology and Quranic Sciences, Mofid University, Qom, Iran.

2 Master of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

One of the important topics among all Moslems and also Shi’a Moslems is performing the prayer, and the most important thing which a person who prays should observe it, is correct pronunciation of prayer phrases (eloquent Arabic) and considering vocalization rules in recitation of prayer, whereas a letter would not be diverted to another letter.
  Any obligated person (Mokallaf) is faced with two categories and acts in the domain of recitation of prayer and its phrases: one is observing the accuracy of recitation which is obligatory according to the opinions of all great jurisprudents, and if it would not be observed, the prayer becomes void; the other is virtues of vocalization (Tajvid) in recitation of prayer and its phrases, which although the jurisprudents have different views about it, but it is important and its observing in recitation of prayer is admirable and worthy and it is recommended.
  In this writing, while trying to divide vocalization topics, we will determine that in recitation of prayer, which vocalization teachings are obligatory and which ones are recommended.
  In this article we have dealt with examining vocalisation in prayer from the viewpoints of Imamiyyah jurisprudents and our method in this writing is based on documentary and library approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocalization (Tajvid) in Prayer
  • Accuracy of Recitation
  • Vocalization Virtues
  • Points of Articulation
  • Attributes of Letters
CAPTCHA Image