نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان.

چکیده

بررسی تاریخ علوم قرآنی در دوره معاصر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و شناخت آن می‌تواند راهگشای تحقیقات آتی علوم قرآنی به زبان فارسی باشد. بی تردید تاریخ قرآن دکتر رامیار و تاریخ قرآن دکتر حجتی در میان کتب فارسی تاریخ قرآن معاصر از جایگاه مهم و تأثیرگذاری برخوردار است. هر دو کتاب، کتاب سال جمهوری اسلامی شده و از منابع مهم دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم قرآنی هستند. از این رو در این مقاله برای درک جایگاه آثار و تحقیقات علوم قرآنی، این دو کتاب معرفی شده، و در زمینه‌های ساختاری و محتوایی با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
 مقایسه ساختاری و محتوایی دو کتاب نشان از امتیازات و ویژگی‌های برتر کتاب تاریخ قرآن دکتر رامیار نسبت به سایر کتب تاریخ قرآن و حتی تاریخ قرآن دکتر حجتی (که آخرین کتاب تاریخ قرآن است که عنوان کتاب سال را کسب کرده)، دارد؛ این مهم نشان می‌دهد که بعد از کتاب دکتر رامیار تحقیقات علوم قرآنی سیر صعودی نپیموده است. این امتیازات عبارتند از: استفاده از منابع بیشتر، نقل و نقد آراء مستشرقین، جمع بندی نظرات و اقوال دانشمندان علوم قرآن، دقت در نقل آراء و اقوال گوناگون، طرح مباحث تخصصی و علمی در هر موضوع، وجود جداول متعدد در خصوص ترتیب سور قرآن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

History and Sciences of the Quran in the Contemporary Period (Case study of Dr. Ramyar's Quran History and Dr. Hojjati's Quran History)

نویسنده [English]

  • hossein Khoshdel Mofrad

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Islamic Azad University, Kashan.

چکیده [English]

The study of the history of Quranic sciences in the contemporary period of Iran is of special importance, and knowing it can pave the way for future research in Quranic sciences in Persian. Undoubtedly, the history of the Qur'an by Dr. Ramyar and the history of the Qur'an by Dr. Hojjati have an important and influential place among the Persian books on the history of the contemporary Qur'an. Therefore, in this article, in order to understand the place of works and researches of Quranic sciences, these two books have been introduced, and they have been compared with each other in terms of structure and content. The structural and content comparison of the two books shows the superiority and characteristics of Dr. Ramyar's book on the history of the Qur'an compared to other books on the history of the Qur'an and even the history of the Qur'an by Dr. Hojjati (the last book on the history of the Qur'an to be named Book of the Year). This shows that after the book of Dr. Ramyar, the research of Quranic sciences has not progressed. These privileges include: using more resources, quoting and criticizing the views of Orientalists, summarizing the opinions and sayings of Quranic scholars, accuracy in quoting various opinions and sayings, proposing specialized and scientific topics in each subject, the existence of several tables regarding the order of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Quran
  • Dr. Ramyar
  • Dr. Hojjati
  • Quranic Sciences
CAPTCHA Image