مقاله پژوهشی
بایستگی دانش بلاغت در تفسیر اعجاز کتاب ختمی
بایستگی دانش بلاغت در تفسیر اعجاز کتاب ختمی

امیر دیوانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 3-20

چکیده
  خداوند یکی از معجزه‌های پیغمبر خاتم(ص) را کتاب ختمی قرآن قرار داد. این معجزه، سراسر دورۀ ختمی از ظهور پیغمبر خدا(ص) تا پایان این جهان و برپایی جهان آخرت را فرامی‌گیرد. چگونه است که خداوند یکی از معجزه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ناسازگاری تحمیل دین با آیات پرشمار و تعالیم بنیادین قرآن مجید
ناسازگاری تحمیل دین با آیات پرشمار و تعالیم بنیادین قرآن مجید

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 21-38

چکیده
  قرآن مجید در بارۀ تحمیل دین چه موضعی دارد؟ یک پاسخ مشهور این است که مطابق آیۀ «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ؛ در دین هیچ اجبارى نیست» (البقرة، 256) و یکی دو آیۀ دیگر تحمیل دین جایز نیست. اما کم نبوده‌اند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه بنت‌الشاطی در تفسیر ادبی
جایگاه بنت‌الشاطی در تفسیر ادبی

اعظم پویازاده؛ محدثه ایمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 39-58

چکیده
  التفسیر البیانی للقرآن الکریم اثر عایشه عبدالرحمن معروف به بنت‌الشاطی از جملۀ آثار موفق گرایش تفسیر ادبی معاصر محسوب می‌شود. بنت‌الشاطی ادعا می‌کند، اصلی‌ترین مبنای فکری امین خولی ـ بنیان‌گذار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)
جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)

یوسف خانمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 59-72

چکیده
  از حقوق اساسی هر فردی در جامعه، آگاهی از شرایط کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است، از آنجا که مشارکت سیاسی مستقیم در تمام امور جامعه برای آحاد مردم غیر ممکن است، این ضرورت باید از طریق مکانیزم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاریخ‌گذاری قرآن در ایران
تاریخ‌گذاری قرآن در ایران

سید ابوالفضل موسویان؛ یونس گلمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 73-94

چکیده
  تاریخ‌گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبۀ تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم‌ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته‌اند که به دو گروه عمدۀ متن‌گرایان و نقل‌گرایان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مستشرقان و مسئلۀ وجود واژگان دخیل در قرآن
مستشرقان و مسئلۀ وجود واژگان دخیل در قرآن

فرزانه‌السادات طباطبایی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 95-114

چکیده
  از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشۀ قرآن پژوهان را به خود معطوف‌نموده‌است، مسئلۀ وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان‌های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره‌ای مبانی ...  بیشتر