نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

مفسران در تبیین معنای «لایرجون لقاءنا» در آیه هفتم سوره یونس احتمالات مختلفی شامل خوف، طمع، توقع و تصدیق را مطرح کرده‌اند. در این میان«خوف» از جمله مفاهیمی استکه حمل آن بر رجاء با چالش و ابهام جدی مواجه است؛ زیرا بررسی قرائنی چون معنای وضعی لغت رجاء و قرائن درون‌ متنی مبتنی بر محور همنشینی نشان می‌دهد رجاء حداقل در این آیه به خصوص با خوف معادل نیست. مشکل دیگری که به نحوی شامل اکثر خوانشهای تفسیری این آیه از جمله خوانش مورد بحث می‌شود عدم توجه به رویکرد انگیزشی آیه در تبلیغ آخرت‌گروی امید محور، به جای آخرت ‌باوری استدلال محور است، نکته‌ای که علی رغم دارا بودن مویداتی چون گزینش و چینش واژگانی آیه در تفاسیر مفغول مانده و مورد بی توجهی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در حالیکه با مطالعه تفاسیر ذهن مخاطب معطوف معادباوری و تبعات ناگوار معادگریزی به عنوان یک اصل اعتقادی می‌گردد، آیه سعی دارد پنجره دیگری غیر از آنچه معاد را به عنوان یک باور و اصل اعتقادی لازم الاطاعه می‌نمایاند به روی مخاطب بگشاید و قوای ذهنی او را نسبت به ظرفیت امیدبخش معاد تهییج و در یک کلام معادگرایی و نه معادباوری را ترویج نماید. این نوشتار با هدف تقریر و تحلیل دیدگاه ناظر به معادل انگاری رجاء با خوف و همچنین طرح این ادعا که این آیه به خصوص با موضوع محوری معاد در صدد ایجاد گرایش و نه بینش نسبت به حیات اخروی است به سامان رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Non-promising Illustration of the Exegetes of Encouraging Verse of the Quran

نویسنده [English]

  • Seyedeh Fatemeh Kiaiee

Master of Science of Quran, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Exegetes have expressed various possibilities for illustrating the meaning of ‘they do not have a hope to meet Us’, the seventh verse of Chapter Yunus, as fear, greed, expectation and confirmation. ‘Fear’ is of the concepts which leads us to serious challenge and ambiguity in case it is rendered as hope; because investigating indications such as conventional meaning of the word raja’ and associative intertextual indications show that raja’, at least in this verse is not equal to fear. Another problem involving most exegetical readings of this verse, including the mentioned one, is distraction from the motivational approach of the verse to encourage the replacement of promising futurism with that of adductive; a notion which in spite of having some confirmations such as wording and arrangement of the verse, is neglected in the interpretations. In other words, while studying the interpretations, the audience’s mind shifts to futurism and the unpleasant consequences of rejecting hereafter as a dogma; the verse inclines to open to the audience a different window rather than what indicates hereafter as an imperative dogma; and provokes their mental powers toward the promising characteristic of hereafter; so that they rather incline to hereafter than believing in it. This article is arranged to illustrate and analyze the equalization of hope with fear and to claim that this verse, focusing on the subject of hereafter, is to create inclination and not vision towards hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear and Hope in the Quran
  • Promise in the Quran
  • Promising Verses in the Quran
  • Seventh Verse of Chapter Yunus
CAPTCHA Image