مقاله پژوهشی
ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن
ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-18

چکیده
  چکیدهدر قرآن مجید، ایمان کلید رستگاری و کفر عامل شقاوت انسان است. اما آیا ایمان و کفر در قرآن مجید یک معنا و یک مرحله دارد؟ از آیاتی از قرآن مجید برمی‌آید که خداوند به کسانی که ایمان آورده‌اند دستور می‌دهد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بینامتنیت قرآنی و روایی در گلشن راز شبستری
بینامتنیت قرآنی و روایی در گلشن راز شبستری

زهرا اخوان صراف

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 19-40

چکیده
  مثنوی گلشن راز که مهم‌ترین و مشهورترین اثر منظوم سعد الدین محمود شبستری عارف و شاعر اوایل قرن هشتم است، اثری مختصر و کوتاه اما در یک تعامل دو سویه قوی با بسیاری از متون ادبی و عرفانی قبل و بعد از خویش است.بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾
بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾

حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 41-64

چکیده
  یکی از آیات بحث‌برانگیز قرآن کریم آیة 34 سوره مبارکه نساء است که پیرامون مسائل خانواده و روابط زناشویی و سرپرستی مرد در این کانون گفتگو می‌کند. در این آیه زنان به دو گروه صالحه و ناشزه تقسیم شده‌اند و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و بازخوانی نظم آهنگ سوره های جزء سی ام از منظر آیت الله طالقانی (ره)
بررسی و بازخوانی نظم آهنگ سوره های جزء سی ام از منظر آیت الله طالقانی (ره)

فرزین حبیب زاده

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 65-92

چکیده
  درحالی­که جلوه ­های هنری و جنبه­ های آوایی قرآن کریم از همان آغاز نزول وحی توجه مردم عصر را به خود جلب کرده و ایشان تحت تأثیر ترنّم موسیقایی و لحن مُنحصربه ­فرد آن قرار گرفتند، اما این موضوع جز در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن
معناشناسی «ظن» در قرآن کریم بررسی مؤلفه های معنایی واژه «ظن» در قرآن کریم از لحاظ تأیید یا رد دو معنایی بودن آن

مریم ساجدی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 93-122

چکیده
  از آنجاکه مقوله ظن یا یقین از مسائل بنیادین فکر و دانش است، توجه به گمان و ستایش یا نکوهش آن در قرآن کریم، راه اندیشه در مبادی معرفتی دانش را می‌گشاید و از مسائل ریشه‌ای است که قرآن به آن پرداخته است. با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم
نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22096/rc.2020.249737

چکیده
  چکیدهاین نوشتار در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که از دیدگاه قرآن کریم، آیا دستیابی به فلاح و رستگاری در سرای ابدی منحصر در اعتقاد و پایبندی به دین حق است؟ به دیگر سخن، کسانی که در آخرت از رستگاران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات
جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 149-168

چکیده
  در مواردی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می‌شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزئیت یا شرطیت ...  بیشتر