نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

چکیده
در قرآن مجید، ایمان کلید رستگاری و کفر عامل شقاوت انسان است. اما آیا ایمان و کفر در قرآن مجید یک معنا و یک مرحله دارد؟ از آیاتی از قرآن مجید برمی‌آید که خداوند به کسانی که ایمان آورده‌اند دستور می‌دهد که به خدا و پیامبر و کتاب ایمان آورند؛ آیا دستور به ایمان به فرد مؤمن تحصیلِ حاصل نیست؟ مفسران برای حل این مشکل بیان‌های مختلف و متفاوتی ارائه کرده‌اند. اما سخن این نوشتار این است که ایمان دو مرحله دارد، یکی اصل حق‌پرستی که فطری است و دیگری تسلیم شدن در مقابل مصادیق حق. این آیات به این دو مرحله از ایمان اشاره دارند. همچنین مطابق قرآن مجید کفر نیز دو مرحله دارد، یکی اینکه باورهای کسی مطابق حق نباشد و دیگر اینکه با حق عناد داشته باشد. کفرِ دوم است که باعث هلاکت انسان می­شود، اما کفر اول ممکن است با ایمان فطری جمع شود. کلید نجات و رستگاری همان تسلیم بودن در مقابل حق، یعنی ایمان فطری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Double-Staged Faith and Unfaithfulness in God according to the Holy Qur'an

نویسنده [English]

 • Abd Al-Rahim Soleymani

Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The Holy Qur'an states that faith in God is the key to salvation and unfaithfulness is the main factor to lead the man to the eternal affliction. But according to Qur'an, do the faith and unfaithfulness in God have merely one meaning and one stage? Some verses of Qur'an imply that God has commanded those who have faith in God to believe in Allah, His messenger, the Scripture and …. Is not the command to a believer to believe in God actualization of the actualized? To solve this problem, various statements have been offered by commentators. However, this article argues that faith in God has double-stage. The first stage, the principle of theism which assumes faith and religion an innate trait for human beings and the other stage is walking in obedience to God's word. These verses refer to this double-stage of faith. Corresponding, according to the Holy Qur'an unfaithfulness has two stages. The first stage is that one's beliefs are not in the path of God and the second one is the enmity and opposition to God.  The second unfaithfulness causes the man's destruction. But unfaithfulness related to the first stage approximates innate belief. The key to salvation is the submissions to divine will, namely faith is innate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Faith
 • Unfaithfulness
 • Faith and Unfaithfulness Stages
 • Salvation
 • کتاب­نامه

  • قرآن کریم.
  • ابن‌عربی، محی‌الدین (1422 ق)، تفسیر ابن‌عربی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • آلوسی، سیدمحمود (1415 ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  • آمدی،عبدالواحد (1410 ق)، غررالحکم، قم: دارالکتب الإسلامی.
  • بروسوی، اسماعیل (بی­تا)، روح البیان، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.
  • جلالین (1416 ق)، تفسیر جلالین، بیروت: مؤسسة النور للمطبوعات.
  • خطیب، عبدالکریم (بی­تا)، التفسیر القرآنی للقرآن، بی‌جا: بی­نا.
  • رازی، ابوالفتوح (1408 ق)، روض الجنان، مشهد: آستان قدس رضوی.
  • راغب ­اصفهانی، حسین بن محمد (1412 ق)، مفردات الفاظ القرآن، دمشق: دارالقلم و بیروت: الدار السامیة.
  • زمخشری، محمود (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویلفی وجوه التأویل، بیروت: دارالکتب العربی.
  • صدرالمتألهین (1366)، تفسیر القرآن الکریم، قم: بیدار.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین (1363)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
  • طبرسی، فضل ان حسن (1372)، مجمع البیان، تهران: ناصرخسرو.
  • الطریحی، شیخ فخرالدین (1985)، مجمع البحرین، بیروت: مکتبة الهلال.
  • طوسی، محمد بن­حسن (بی­تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • فخر رازی، محمد ابن عمر (1420 ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  • فیض­کاشانی، ملامحسن (1415 ق)، تفسیر الصافی، تهران: انتشارات الصدر.
  • قمی­مشهدی، محمد (1410 ق)، کنز الدقائق، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
  • کاشانی، محمد بن­مرتضی (1410 ق)، التفسیر المعین، قم: کتابخانه مرعشی نجفی.
  • کاشانی، ملافتح‌الله (1423 ق)، زبدة التفاسیر، قم: بنیاد معارف اسلامی.
  • گنابادی، سلطان محمد (1408 ق)، بیان السعادة، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
  • لاهیجی، عبدالرزاق (1373)، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر داد.
  • مطهری، مرتضی (بی­تا)، عدل الاهی، تهران: انتشارات صدرا.
  • مغنیه، محمد جواد (بی­تا)، التفسیر المبین، قم: بنیاد بعثت.
  • مکارم­شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
  • میبدی، ابوالفضل رشیدالدین (1357)، کشف الاسرار و عدة الابرار، تهران: امیرکبیر.
CAPTCHA Image