مقاله پژوهشی
درآمدی بر تفسیر آیه 33 سوره مائده (محاربه)
درآمدی بر تفسیر آیه 33 سوره مائده (محاربه)

محمد حسن لواسانی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 3-16

چکیده
  آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن
نقدی برادعای ورود اسطوره در قرآن

محمد صدوقی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 31-52

چکیده
  در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مثال کلیدی قرآن از نگاه تفسیر المیزان
مثال کلیدی قرآن از نگاه تفسیر المیزان

مریم صالحی منش

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 53-64

چکیده
  امثال قرآن کریم دارای معارفی عمیق در زمینه‌‌های گوناگون اعتقادی و معرفتی است. تفسیر قرآن به قرآن می‌تواند راه را برای رسیدن به ریشه‌‌های معرفتی آیات بگشاید. این روش در سراسر تفسیر المیزان مورد توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شیوۀ برخورد قرآن با کتب مقدس یهود و نصاری
شیوۀ برخورد قرآن با کتب مقدس یهود و نصاری

روح الله رسولی فر

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 65-80

چکیده
  قرآن کریم نزولی تدریجی دارد و در دوران رسالت پیامبراکرم9 و با توجه به ویژگی‌‌های جامعۀ آن روز و در بعضی از موارد، در پاسخ یا موضع‌گیری نسبت به حوادث و رویدادهای آن زمان، نازل گردیده است. بدون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار معنایی محبت در قرآن
ساختار معنایی محبت در قرآن

بنت الهدی محمدی فاتح

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 81-94

چکیده
  محبت و دوستی از مفاهیمی است که در قالب واژه‌ها و تعابیر مختلف برای توصیف رابطه خدا با انسان و انسان با انسان در قرآن آمده است. یکی از مهم ترین واژه‌های به کار رفته در این زمینه، کلمه «محبت» است که ...  بیشتر