مقاله پژوهشی
تحلیـل محتوای عقل قرآنـی و مقایسه آن با عقلانیت
تحلیـل محتوای عقل قرآنـی و مقایسه آن با عقلانیت

محمد رضا تمسکی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 3-24

چکیده
  در این مقاله توصیفی- تحلیلی، «عقل قرآنی‌» با «عقلانیت نوعی‌»، «هنجاری‌»، «کل‌نگر‌» و «ابزاری‌» مقایسه شده ‌است. جهت مقایسه از طریق «تحلیل محتوا‌» به سوالات مقدماتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا
موقعیت واژه‌ی شیء در کتاب خدا

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 25-46

چکیده
  در شناخت خداوند، شناخت رابطه‌ی خدا با مخلوقات و شناخت رابطه‌ی مخلوقات با خداوند، پاره‌ای از واژه‌ها توانایی‌های زبانی، معنایی، شناختاری و نفس الامری ویژه‌ای را دارند. یکی از این واژه‌ها، واژه‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصول اقتصادی دوره اخیر رسالت (پس از فتح مکه) با نگاهی به آیات سوره مائده و توبه
اصول اقتصادی دوره اخیر رسالت (پس از فتح مکه) با نگاهی به آیات سوره مائده و توبه

مجید رضایی دوانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 47-64

چکیده
  سوره‌های توبه و مائده حاوی مهمترین دستورات ثابت اسلام از جمله امور اقتصادی در دوره گسترش اسلام است. تأمل در محتوای آن برای شرایط فعلی جامعه ایران که در پی بهره گیری از تجربه صدر اسلام است مفید است. سؤال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی
نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی

زهرا اخوان صراف

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 65-82

چکیده
  بخش عمده تلاش‌های اعجازشناسانه قرآن در طول تاریخ و مخصوصاً سده‌های اخیر مصروف              به نشان‌دادن این بوده که یک امر علمی جدید را قرآن قرن‌ها قبل، پیش‌بینی کرده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منزلت جانشینان پیامبر۶ در پرتو واژه‌شناسی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در قصص قرآن
منزلت جانشینان پیامبر۶ در پرتو واژه‌شناسی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در قصص قرآن

سید ابوالفضل موسویان؛ محمد صدوقی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 83-100

چکیده
  در قصص قرآن، سه واژه قریب المعنی «أهل»، «آل» و «أهل بیت» در مورد خاندان نبوت، به کار رفته است؛ در احادیث واژه "عترت" نیز آمده است که از حیطه بررسی قرآنی خارج است. در این مقاله با بررسی دقیق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دلایل اصالت وحی قرآنی از منظر قرآن: بازاندیشی در تفسیر قطعات تحدّی
دلایل اصالت وحی قرآنی از منظر قرآن: بازاندیشی در تفسیر قطعات تحدّی

نرجس موسوی اندرزی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 101-132

چکیده
  در چند موضع از قرآن، به مخالفان پیامبر۶ پیشنهاد شده است، اگر در ادعای افترا بودن قرآن صادقند، سخنانی همانند قرآن بیاورند. این قطعات قرآنی به «آیات تحدّی‌» موسومند. در کلام اسلامی و به تبع آن در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش طـرح مفهـوم ربوبّیت در قـرآن (نمونه موردی: پنج سوره ابتدای نزول)
روش طـرح مفهـوم ربوبّیت در قـرآن (نمونه موردی: پنج سوره ابتدای نزول)

عبدالکریم بهجت پور؛ محمد سلطانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 133-154

چکیده
  قرآن کریم ارزنده‎ترین منبع اثرگذار بر همه ابعاد جامعه بشری است و با نظم و سبک ویژه خود، اولین مخاطبان خود را دچار تحولی ماندگار کرد. این تحول معلول همبستگی محتوا و روش قرآن بود و با نزول تدریجی قرآن رابطه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
باز خوانی قاعده نفی سبیل
باز خوانی قاعده نفی سبیل

سید محمدعلی‌ هاشمی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، صفحه 17-30

چکیده
  قاعده نفی سبیل که گاه با «العلو»، «الاستعلاء» و «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» نیز از آن تعبیر می‌شود، از قواعد مهم فقهی است که مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در مواردبسیاری ...  بیشتر