نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

امثال قرآن کریم دارای معارفی عمیق در زمینه‌‌های گوناگون اعتقادی و معرفتی است. تفسیر قرآن به قرآن می‌تواند راه را برای رسیدن به ریشه‌‌های معرفتی آیات بگشاید. این روش در سراسر تفسیر المیزان مورد توجه است.
در این مقاله با کمک تفسیر قرآن به قرآن به بررسی مثالی از قرآن‌کریم می‌پردازیم که از نظر مرحوم علامه طباطبایی= ازآیات کلیدی قرآن است و می‌تواند از ریشه‌‌های معرفتی دیگر آیات از امثال و غیر امثال باشد و راه را برای رسیدن به باطن دیگر آیات باز کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key Proverbs of Qur’an from the Perspective of Al-Mizan

نویسنده [English]

 • Maryam Salehimanesh

Master of Science in Koran Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Proverbs of the Holy Qur’an have deep teachings in various ideological and epistemic areas. Qur’an to Qur’an interpretation can pave the way for reaching the epistemic origins of the verses. This approach has been taken into consideration all over the “Al-Mizan interpretation”. In this article we are intended to analyze a proverb of  the Holy Qur’an which, from the perspective of Allama Tabatabai, is one of the key verses of Qur’an and can be of the epistemic origins of other proverbial or non-proverbial verses and also can open the path to obtain insights into other verses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • proverbial verses
 • key verses
 • Qur’an to Qur’an interpretation
 • “Al-Mizan interpretation”
 1. قرآن کریم.
 2. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، دارالکتب العلمیه - بیروت، چاپ اول، 1415ق.
 3. ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 4. بحرانی، سید‌هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت - تهران، چ اول، 1416ق.
 5. بروجردی، سید محمد ابراهیم، تفسیرجامع، انتشارات صدر - تهران، چ ششم، 1366ش.
 6. الجوزیة، ابن قیم، الامثال فی القران الکریم، دارالمعرفة، بیروت، 1981م.
 7. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، الدارالشامیة، دمشق، چاپ اول، 1412ق.
 8. رجبی، محمود، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1383ش.
 9. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربی - بیروت، چاپ سوم، 1407ق.
 10. سید قطب، محمد، تصویرفنی؛ نمایش هنری در قرآن، مترجم: محمد علی عابدی، تهران، نشر انقلاب، 1359ش.
 11. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ی مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1417ق‏.
 12. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، تفسیر جوامع الجامع، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، چ اول، 1377 ش.
 13. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چ سوم، 1372ش.
 14. علی الصغیر، محمد حسین علی، الصوره الفنیه فی مثل القرانی؛ دارالهادی، بیروت، چ اول، 1412ق.
 15. غزالی، محمد، جواهر القرآن، به کوشش سید حسین خدیو، بنیاد علوم اسلامی، چ دوم، 1360.
 16. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، دار احیاء التراث العربی - بیروت، چ سوم، 1420ق.
 17. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات هجرت - قم، چ دوم، 1410ق.
 18. فضل الله، محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، دار الملاک للطباعة و النشر، بیروت، چ دوم، 1419ق.
 19. فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، انتشارات الصدر - تهران، چ دوم، 1415ق.
 20. قاسمی، حمید محمد، تمثیلا قرآن، اسوه، چ اول، 1382ش.
 21. قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن - تهران، چ یازدهم، 1383.
 22. مدرسی، سید محمد تقی، من هدی القرآن، دار محبی الحسین -تهران، چ اول، 1419ق.
 23. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة/ تهران، چ اول1374ش.

موسـوی همدانی، سیـد محمد باقـر، مـقدمـه‌ای بر ترجمـه المـیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ پنجم، 1374

CAPTCHA Image