مقاله پژوهشی
توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و روش قرآن در برخورد با آن
توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و روش قرآن در برخورد با آن

محمد سلطانی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 3-20

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی دو مقوله مهم توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و چگونگی تغییر دیدگاه آنان توسط قرآن می‎پردازد. این بررسی به جهت شناخت روش قرآن در طرح مسأله توحید است. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موضع قرآن در برابر غلو
موضع قرآن در برابر غلو

محمدعلی مصلحی عراقی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 21-38

چکیده
  در قرآن عقیده تثلیث مسیحیان، به عنوان مصداق روشن غلو اعتقادی بیان شده است. قرآن با بیان معیارهای پدیده غلو ضمن توبیخ عقیده تثلیث، امت اسلامی را از خطر سقوط به ورطه غلو بیم می‌دهد. ازآن‌جا که در حوزه عقاید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه
استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه

مریم صالحی منش

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 39-52

چکیده
  مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شاخص‌هـا و ویژگی‌هـای تفسیـر «التحریر و التنویر»
شاخص‌هـا و ویژگی‌هـای تفسیـر «التحریر و التنویر»

محمد عزتی بخشایش

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 53-70

چکیده
  ابن‌عاشور از اندیشمندان بزرگ شمال آفریقا است. وی مالکی مذهب، اشعری مسلکِ متأثّر از محمد عبده، احیاگر علم مقاصد الشریعه، متخصّص در‌علوم مختلف، ادیبی چیره دست و مفسّری صاحب سبک و در عین حال متعهّد به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه عقل و ایمان در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل
جایگاه عقل و ایمان در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل

مرضیه علیرضایی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 71-84

چکیده
  جنبه اخلاقی و عقلانی آزمون ابراهیم7 در ماجرای ذبح فرزندش اسماعیل7 را از ابعاد مختلفی می‌توان بررسی کرد. در این میان دیدگاه‌های عقل‌گرایی افراطی و ایمان‌گرایی، نمی‌توانند برداشت درستی از این ماجرا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء «الرجـال قوامـون علی النسـاء» از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر
بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء «الرجـال قوامـون علی النسـاء» از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر

هاشم زارع ابراهیم آباد

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، صفحه 85-106

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسی سیر تفسیری آیه 34 سوره نساء از دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر می‌پردازد. این آیه که به آیه قیمـومیت نیز شـهرت دارد، دارای واژه‌هایی است که در طی قرون متـمادی گذشته تا به حال دستـخوش ...  بیشتر