نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید،قم، ایران.

چکیده

ابن‌عاشور از اندیشمندان بزرگ شمال آفریقا است. وی مالکی مذهب، اشعری مسلکِ متأثّر از محمد عبده، احیاگر علم مقاصد الشریعه، متخصّص در‌علوم مختلف، ادیبی چیره دست و مفسّری صاحب سبک و در عین حال متعهّد به سلف به حساب می‌آید. «التحریر و التنویر» تفسیری جامع، با روش اجتهادی و رویکرد ادبی، مبتنی بر ظریف ترین نکات بلاغی، دربردارنده آراء بسیار و از تفاسیر پر مغز اهل سنت به حساب می‌‌آید. یکی از موضوعات مطرح در حوزۀ بررسی مبانی و اندیشه‌های تفسیری، کاوش در ابعاد مختلف زندگی مفسّر و آثار و ابعاد وجودی شخصیت وی است. هویت و شخصیت مفسر به عوامل گوناگون علمی، تربیتی، جغرافیایی و تاریخی آنان وابسته است. در این مقاله به بررسی شخصیت علمی اجتماعی ابن‌عاشور خواهیم پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standards and features of Tafsir of "al-Tahrir Wa al-Tanvir"

نویسنده [English]

 • Mohammad Ezati Bakhshayesh

Master of Science in Koran Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Ibn-Ashura is one of the great thinkers of North of Africa. He is a Maliki religion, influenced by the manner of Mohammad Abde, the inventor of the science of Mqasdalshryh, expert in different sciences, a skilled literary man, and an interpreter with a special style and committed to predecessors. "Al-tahrir" and "Al-tanvir" is a comprehensive commentary with an Ijtihad style and a literary approach based on eloquent points, containing many ideas and interpretations of Sunnite. One of the important topics in interpretable thoughts is seeking for different aspects of an interpreter's life, the works and his characteristic. The identity and characteristic of an interpreter depends on different scientific, geographical and historical elements. We will study the social science characteristic of Ibn-Ashura in this article.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn-Ashura
 • interpretation؛ contemporary interpretation؛ literary interpretation؛ Ijtihad interpretation
 1. قرآن کریم
 2. آلوسی، سید محمود، (1415ق) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه‏، چاپ اول؛
 3. ابن عاشور، محمد بن طاهر (1420ق)، التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسه التاریخ، چاپ اول؛
 4. ---------------- (1421ق) مقاصد الشریعه الاسلامیه، اردن، دارالنفائس، تحقیق: المیساوی، محمد، چاپ دوم؛
 5. ابن‌عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر[بی‌تا]، أحکام القرآن، دار إحیاء الکتب العربیه؛
 6. ابن‌عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، (1422ق)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت، دارالکتب العلمیه؛
 7. ابن‌عمر، عمر بن صالح، (1423ق)، مقاصد الشریعه عند الامام عزّ بن عبد السلام، اردن، دارالنفائس، چاپ اول؛
 8. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، (1419ق)، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، بیروت، دار الکتب العلمیه، محمدعلی بیضون‏، چاپ اول؛
 9. بخاری جعفی، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل، [بی تا]، صحیح البخاری، بیروت، دارالجیل؛
 10. برّی، حوّاس، (2002م)، مقاییس البلاغیه فی تفسیر التحریر و التنویر لمحمد الطاهر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه العربیه للدرسات و النشر؛
 11. ثامر مفتاح العلی، هیا، (1994م)، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و منهجه فی تفسیره التحریر و التنویر، دوحۀ قطر، دار الثقافه؛
 12. تفتازانی، سعدالدین، (1424ق)، المطول، انتشارات امام المنتظر؛
 13. جرجانی، عبد القاهر، (1426ق)، اسرار البلاغه، دار الکتاب العربی؛
 14. حسنی، اسماعیل، (1426ق)، نظریّه المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن‌عاشور، امریکا، معهد العالمی للفکر الاسلامی، چاپ دوم؛
 15. زحیلی، ‏ وهبه بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، بیروت، دار الفکر المعاصر، 1418ق؛
 16. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی‏، چ سوم، 1407ق؛
 17. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی‏‏، 1404ق؛
 18. سکاکی، ابو یعقوب، مفتاح العلوم، دار الکتب العلمیه، 1407ق؛
 19. صقر، نبیل احمد، منهج الامام الطاهربن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر، دار المصریّه، بی‌تا؛
 20. غالی، بلقاسم، شیخ الجامع الاعظم محمد الطاهر بن عاشور حیاته و آثاره، (بی‌جا)، بی‌تا؛
 21. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، ‏دار احیاء التراث العربی‏، چ سوم، 1420ق؛
 22. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چ اول، 1364ش؛
 23. نجّار، عبد المجید، مقاصد الشریعه بابعاد جدیده، بیروت، دار الغرب الاسلامی، چ دوم، 2008م         

 

CAPTCHA Image