مقاله پژوهشی
تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی
تبیین رابطۀ بدکرداری با خدا فراموشی

امیر دیوانی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 5-22

چکیده
  انسان، به مثابۀ موجود آگاه، به هیچ امری از امور به اندازۀ خود آگاهی ندارد. آگاهی از اشیاء تابعی از آگاهی به خود است. در این آگاهی به خود، انسان دائما خود را به یاد دارد و امکان فراموش کردن خود در چنین موجودی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن
بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 23-46

چکیده
  زبان را به لحاظ کلی می‌توان از یک نظر به شفاهی یا گفتاری و کتبی یا نوشتاری تقسیم کرد. یکی از گونه‌های زبان شفاهی و گفتاری، زبان خطابه‌ای است؛ یعنی سبکی از کلام که در میان خطیبان و سخنوران رایج است. زبان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عدم اختلاف در قرآن، اعجاز یا دلیل؟
عدم اختلاف در قرآن، اعجاز یا دلیل؟

سید ابوالفضل موسویان

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 47-66

چکیده
  قرآن بر حقانیت پیامبر گرامی اسلام۹ در دعوی نبوت و الهی بودن قرآن، به نبود اختلاف در قرآن استناد کرده است، اما آیا نفی اختلاف می‌تواند دلیل الهی بودن این کتاب باشد؟ این چه نوع دلیلی است؟ آیا لزوماً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بـازاندیشـی در تفسیـر آیه نسـخ: نسخ آیات اقناعی و علل آن
بـازاندیشـی در تفسیـر آیه نسـخ: نسخ آیات اقناعی و علل آن

نرجس موسوی اندرزی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 67-94

چکیده
  آیه 106 سوره بقره و آیه 101 سوره نحل، در علوم قرآنی به آیه نسخ معروف‌اند و تفسیر مشهور، این آیات را به مبحث نسخ احکام ارتباط می‌دهد. این مقاله در پرتو تصور نگارنده از «آیات الهی» قرآن که برای آن‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن
تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن

ابوالقاسم علیدوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمد حسین رفیعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 95-116

چکیده
  هر واژه قرآنی دارای یک یا چند معنای عرفی لغوی و یا شرعی است که در اصطلاح علم اصول از آن به حقیقت عرفی، حقیقت لغوی و حقیقت شرعی یاد می‌شود. منشأ حقیقت لغوی، وضع است. منشأ حقیقت شرعی، تعیین یا تعین لفظ در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه آیة‌‌الله معرفت= در تحلیل برخورد ‌موسی۷ با هارون۷ بعد از واقعه گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل
بررسی دیدگاه آیة‌‌الله معرفت= در تحلیل برخورد ‌موسی۷ با هارون۷ بعد از واقعه گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل

حمید نادری قهفرخی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 117-143

چکیده
  یکی از مسائل چالشی مطرح شده در قرآن کریم، برخورد تند حضرت‌موسی۷ با حضرت‌ هارون۷ بعد از گوساله‌پرست شدن بنی‌اسرائیل است، تا کنون توجیهات زیادی در تحلیل این برخورد ارائه شده است؛ اما آیة‌الله معرفت، ...  بیشتر