مقاله پژوهشی
تحلیل ادبی- بینامتنی «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر: تعبیری رؤیاگونه یا متعارف؟
تحلیل ادبی- بینامتنی «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر: تعبیری رؤیاگونه یا متعارف؟

رحیم نوبهار

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 3-20

چکیده
  به گمان عبدالکریم سروش تعبیرهای رؤیاگونه‌ای در قرآن یافت می‌شود که تنها باید آن‌ها را تعبیر کرد. یکی از تعبیرهایی که وی بدان استشهاد نموده، «تسجیر دریاها» در آیه ششم سوره تکویر است. در حالی که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سلسله‌مراتب در تعالیم دین
سلسله‌مراتب در تعالیم دین

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 21-40

چکیده
  آیا همه اجزاء دین به یک‌میزان از اهمیت برخوردارند یا اینکه برخی مهم‌تر و برخی کم‌اهمیت‌تر هستند؟ برخی گفته‌اند دین مغز و پوستی دارد یا به تعبیر دیگر، صدف و گوهری دارد؛ ولی تعبیر مغز و پوست و گوهر و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شکّاکیّت دینی و آموزه‌های دکارتی
شکّاکیّت دینی و آموزه‌های دکارتی

سید مسعود موسوی کریمی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 41-60

چکیده
  شکّ در باور‌های دینی و بازنگری در آن‌ها، چنانچه بر پایه معیارهای درستی‌ صورت نپذیرد، به هرج‌ومرج فکری و رفتاری در جامعه می‌‌انجامد. در این نوشتار، با کمک تفسیری از روش شکّ دکارتی، معیارهای بازنگری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه‌های جامعیت قرآن کریم به‌ویژه در شریعت با نگاهی بر دیدگاه صادق بلعید در «القرآن و التشریع»
بررسی دیدگاه‌های جامعیت قرآن کریم به‌ویژه در شریعت با نگاهی بر دیدگاه صادق بلعید در «القرآن و التشریع»

سید ابوالفضل موسویان؛ سعید عابد

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 61-82

چکیده
  مسئله «جامعیت قرآن» که در روزگار ما اهمیتی دوچندان یافته، از دیرباز به‌عنوان یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن مورد استناد اندیشمندان اسلامی بوده است؛ هرچند این اصطلاح از واژگان نوظهور است و در آثار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر
بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 83-100

چکیده
  حقِ حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است که زیربنای دیگر حقوق به شمار می‌رود. حق‏بودن، تنها یک حیثیت از حیات را تشکیل می‌دهد که ملازم با حیثیت تکلیفی، صاحب حق را مکلف به رعایت آن کرده است. حق حیات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد ظن در قرآن کریم: تأملی حول اقوال مفسران در تفسیر
کاربرد ظن در قرآن کریم: تأملی حول اقوال مفسران در تفسیر "ظن" به یقین

مریم ساجدی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، صفحه 101-126

چکیده
  گمان و یقین دو مفهوم متضاد هستند که در قرآن، هرکدام با الفاظ مستقل آمده‌اند؛ ولی لغت‌شناسان و مفسران بسیاری واژه ظن را دارای دو معنای متضاد شک و یقین دانسته‌اند. بسیاری از متکلمان و مفسران باورمندند ...  بیشتر