نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

آیا همه اجزاء دین به یک‌میزان از اهمیت برخوردارند یا اینکه برخی مهم‌تر و برخی کم‌اهمیت‌تر هستند؟ برخی گفته‌اند دین مغز و پوستی دارد یا به تعبیر دیگر، صدف و گوهری دارد؛ ولی تعبیر مغز و پوست و گوهر و صدف برای تعالیم دین شایسته نیست؛ چراکه پوست و گوهر و صدف ارزش واقعی ندارند. گاهی نیز تعبیر ذاتی و عرضی در دین به‌کار رفته است که دست‌کم، اگر مقصود از دین تعالیم آن‌هم باشد، دقیق نیست. در این نوشتار، سخن این است که دین جسم و جان یا بدن و روحی دارد که جان و روح اصل است و همه اجزاء دیگر و نیز میزان اهمیت آن‌ها را می‏بایست با این روح که در همه اجزاء سریان دارد، سنجید. ذاتی و عرضی بودن یا ثابت و متغیر بودن احکام به این روح بستگی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Hierarchy in the Teachings of Religion

نویسنده [English]

  • Abd Al-Rahim Soleymani

Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Do all components of religion enjoy the same degree of importance, or some are more and some are less important? Some have stated that religion includes a core and a shell, or in other words, a sell and a pearl. However, the applications of core and shell or shell and pearl to religious teachings are not appropriate and true, because they have no real value. Sometimes the technical term "essential and accidental" has been used in religion which if the purpose of the use of religion refers to the teachings of religion, such use is not exact. This study demonstrates that religion consists of a substance and a soul or a body and a spirit which here soul or spirit is of great important and all other component parts must be measured by the spirit that is existed in all members of the body. The importance of each member is measured by the soul. Being essential or accidental or being fixed or variable of religious rules depends on the spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Religious Teachings
  • Shell and Pearl
  • Essential and Accidental
  • Spirit and Body
CAPTCHA Image