مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت گفتار صحابه و تابعان در تفسیر
بررسی تطبیقی دیدگاه آیت‌الله معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت گفتار صحابه و تابعان در تفسیر

عبدالکریم بهجت پور؛ محسن قمرزاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 3-16

چکیده
  «منابع تفسیر» از مباحث پراهمیت در مناهج تفسیری است. این منابع ریشه در وحی و بازتعریف آن دارند یا برگرفته از تلاش عقلانی و تجربۀ بشر در طول قرون و اعصار است. تفاوت مناهج و روش‌های تفسیری، با منابعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اسلام، روح و گوهر دین در قرآن
اسلام، روح و گوهر دین در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 17-30

چکیده
  آیا دین، روح و بدنی، یا مغز و پوستی یا گوهر و صدفی دارد؟ اگر چنین است روح و مغز و گوهر دین در قرآن مجید کدام است؟ سخن این نوشتار این است که روح و گوهر دین در قرآن مجید «اسلام»، یعنی تسلیم بودن در مقابل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی مصطلح قرآنی آیه و مصطلح کلامی معجزه: معجزه به مثابۀ یکی از اقسام آیه
بررسی تطبیقی مصطلح قرآنی آیه و مصطلح کلامی معجزه: معجزه به مثابۀ یکی از اقسام آیه

نرجس موسوی اندرزی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 31-54

چکیده
  مفهوم واژۀ آیه به طور عام و آیات معجزه به طور خاص، موضوعی است که محقق دینی به هنگام جست‌وجوی ریشه‌های قرآنی معجزه، خود را با آن روبه‌رو می‌بیند. چگونه می‌توان مفهوم قرآنی آیه را از میان کاربردهای این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأیید وقوع تناسخ ملکوتی با استناد به پدیدۀ مسخ
تأیید وقوع تناسخ ملکوتی با استناد به پدیدۀ مسخ

روح‌الله فروغی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 55-70

چکیده
  تناسخ ملکوتی نفس، مهم‌ترین تصویری است که ملاصدرا برای معاد جسمانی ترسیم می‌کند؛ به این معنا که نفس انسان پس از جدایی از بدن مادی، به بدنی که توسط خود او در دنیا ساخته شده و متناسب با صفات و ملکات درونی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصل معاشرت به معروف در قرآن (رویکرد مبنامحور در مقایسه با رویکرد رفتارمحور)
اصل معاشرت به معروف در قرآن (رویکرد مبنامحور در مقایسه با رویکرد رفتارمحور)

معصومه حافظی؛ محمدرضا میرزایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 71-88

چکیده
  این پژوهش به انگیزۀ ترسیم فرهنگ قرآن کریم دربارۀ مبنامحوری اصل معاشرت معروف‌گونه با زنان و تعارض آن با رویکرد رفتارمحور برخی قرآن‌پژوهان در این باره، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گرفتن از تفسیر اجتهادی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان
آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 89-104

چکیده
  اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، ...  بیشتر