نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

در روایات شیعه و سنی حالات مختلفی برای رسول اکرم(ص) هنگام نزول وحی نقل‌شده است که این مطلب را به ذهن انسان تداعی می‌کند که آیا رابطه‌ای بین نوع وحی و حالتی که برای پیامبر رخ می‌دهد، وجود دارد یا خیر؟طبق شواهد و مستندات، وقتی‌ به پیامبر(ص) وحی مستقیم می‌شده، سنگینی و سختی زیادی را احساس می‌نموده‌اند و این شدیدترین نوع وحی بوده است و زمانی که وحی به‌واسطه‌ی فرشته رخ می‌داده، چنین‌سنگینی بر ایشان عارض نمی‌شده‌است. همچنین در مواردی که فرشته وحی به‌صورت انسان برای ایشان ظاهر می‌شد، تغییری در حضرت دیده نمی‌شد و این راحت‌ترین حالت هنگام نزول وحی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Islamic traditions considering Prophet Mohammad’s states when the revelation occurred

نویسنده [English]

 • Milad Shafiee Mehdiabadi

Master of Science in Quran Education Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In Sunni and Shia traditions, there has been quoted different states for Prophet Mohammad (PBUH) when the revelation occurred, and it occurs to mind whether there is a relation of the kind of revelation and the situation that occurs for the Prophet Mohammad (PBUH)?
According to the evidence, it is concluded that when the revelation was sent directly to the Prophet (PBUH), he felt hardship and difficulty heavily and this kind of revelation has been the most severe form of revelation but when the revelation was sent by an angle, he did not feel any hardship or difficulty. Also, in cases that the angle of revelation appeared to him in a human form, there was not observed any change in him, and this has been the easiest way of descent of revelation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • revelation
 • Prophet Mohammad’s states
 • direct revelation
 • kinds of revelation
 • hardship and difficulty of the revelation
 1. قرآن کریم
 2. ابن بابویه، محمد بن علی‏، اعتقادات الإمامیه، کنگره شیخ مفید، محمدعلی حسنی، قم، چ دوم، 1414ق.
 3. ابن بابویه، محمد بن علی‏، التوحید، جامعه مدرسین‏، قم، محمدعلی اردکانی، چ اول، 1398ق.
 4. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال‌الدین و تمام‌النعمه، اسلامیه‏، محمدباقر کمره ای، تهران، چ دوم، 1395ق.
 5. ابن سعد، محمد البصری، الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، بی‌تا.
 6. ابن طاووس، علی بن موسی‏، سعد السعود للنفوس منضود، دار الذخائر، قم‏، چ اول، بی‌تا.
 7. ابن منده، محمد بن إسحاق، الإیمان، مؤسسه الرساله، بیروت، چ دوم، 1406ق.
 8. ابن هشام، عبدالملک، سیره ابن هشام، موقع الاسلام، بی‌تا.
 9. احمد بن حنبل، مسند احمد، مؤسسه الرساله، چ دوم، 1420ق.
 10. اعرجی، ستار جبر حمود، الوحی و دلالته فی القرآن، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ اول، 1421ق.
 11. انصاریان، حسین، ترجمه: قرآن کریم، اسوه، قم، چ دوم، 1383.
 12. البانی، محمد ناصرالدین، صحیح الجامع الصغیر و زیادته، المکتب الإسلامی، 1408ق.
 13. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دار ابن کثیر، بیروت، چ سوم، 1407ق.
 14. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، دار الکتب الإسلامیه، قم‏، چ دوم‏، 1371.
 15. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، امیرکبیر، تهران، چ سوم، 1369.
 16. سیوطی، جلال‌الدین، الإتقان فی علوم القرآن‏، دار الکتاب العربی‏، سیدمهدی حائری، بیروت‏، چ دوم، 1421ق.
 17. سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور، کتابخانه آیه الله مرعشی‏، قم‏، چ اول، 1404ق.
 18. صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)‏، مکتبه آیه الله المرعشی‏، قم، چ دوم، 1404ق.
 19. طبری، محمد بن جریر، تفسیر الطبری (جامع البیان)، دار هجر، چ اول، 1422ق.
 20. طوسی، محمد بن حسن‏، الأمالی، دار الثقافه، علی زواره‌ای، قم‏، چ اول، 1414ق.
 21. عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر، الإصابه فی تمییز الصحابه، دار الجیل، بیروت، چ اول، 1412ق.
 22. علیدوست، ابوالقاسم، صراط اندیشه و عمل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم، چ اول، 1394.
 23. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیّاشی‏، المطبعه العلمیه، تهران‏، چ اول، 1380‏.
 24. قرطبی، محمد بن أحمد، الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، دار عالم الکتب، ریاض، 1423ق.
 25. کلینی، محمد بن یعقوب‏، الکافی، دارالکتب الإسلامیه، سید جواد مصطفوی، تهران‏، چ چهارم، 1407ق‏.
 26. ماضی، محمود‏، الوحیالقرآنیفیالمنظورالاستشراقی، دارالدعوه، اسکندریه، چ‌دوم،‏1422ق.
 27. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، چ دوم، 1403ق‏.
 28. معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن‏، مؤسسه النشر الاسلامی، قم‏، چ دوم، 1415ق.
 29. نیشابوری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، دار احیاء التراثی العربی، بیروت، بی‌تا.

CAPTCHA Image