نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشدمعارف قرآن دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

یکی از ابزارهایی که پژوهشگران قرآنی برای فهم بهتر مقصود آیات ازآن بهره‌‌ می‌برند، روایات اسباب نزول است. این درحالی است که متأسفانه به گزارش اکثر علمای علوم قرآن و حدیث، روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد در میان این طیف روایات بسیار است. مقاله‌ی حاضر به دنبال دستیابی به راه‌های شناخت اسباب نزول ‌قابل‌ اعتماد و صحیح است ‌و دراین راستا قبل ‌از هر چیز تلاش ‌دارد تا اهمیت ‌ریزنگری و دقت نظر درگزینش این روایات را متذکرگردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of Authentic Revelation Occasions: Why and How?

نویسنده [English]

 • Akram-al-sadat Dehghani

Master of Science in Quranic Studies Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Narrations of revelation occasions are one of the strategies that Qur’anic researchers enjoy in order to get a better understanding of the aim of Quran verses. However, according to the reports of the majority of the Qur’an and hadith scientists, unfortunately, there are a large number of weak and unreliable narrations among these narrations. This article aims to realize the ways of recognition of authentic and correct revelation occasions. In order to do that, in the first stage, the article tries to point out the  

کلیدواژه‌ها [English]

 • revelation occasions
 • the status of revelation
 • interpreting Qur’an
 • interpretative narrations
 1. أبوریه، محمود، الأضواء علی السنه المحمدیه، نشر بطحاء، چ پنجم، بی‌تا.
 2. بابایی، علی اکبر (ودیگران)، روش‌شناسی تفسیر قرآن، الهادی، قم، چ اول، 1379.
 3. حجتی، سید محمد باقر، اسباب النزول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌جا، چ چهارم، 1374.
 4. حسینی مرعشی داماد، میرمحمد باقر، الرواشح السماویه، منشورات مکتبه آیت لله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1405ق.
 5. رادمنش، محمد، آشنایی با علوم قرآن، انتشارات رسالت قلم، قم، چ دوم، 1372.
 6. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان، داراحیاء الکتب العربیه، بی‌جا، بی‌تا.
 7. زرکشی، بدرالدین، البرهان فی علوم القرآن، دارالفکر، بیروت، 1408 ق.
 8. سعیدی روشن، محمد باقر، اسباب یا زمینه‌‌های نزول آیات قرآن، انتشارات یمین، قم، چ اول، 1376.
 9. سیوطی، جلال الدین عبـدالرحمن، الإتقان فـی علـوم القـرآن، ترجمه: مهدی حائری قزوینی، امیرکبیر، تهران، چ پنجم، 1384.
 10. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه:ناصر مکارم شیرازی، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، بی‌جا، چ دوم، 1364.
 11. قرآن دراسلام، تصحیح: محمدرضا ستوده، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ دوم، بی تا.
 12. معرفت، محمد هادی، آموزش علوم قرآن، ترجمه: ابومحمد وکیلی، مرکز چ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، بی‌جا، چ اول، 1371.
 13. ¾¾، التفسیر الأثری الجامع، مؤسسه التمهید، قم، چ اول، 1383.
 14. ¾¾، تفسیر و مفسران، مؤسسه فرهنگی تمهید، قم، چ اول، 1380.
 15. ‌‌نجفی روحانی، نجف، شأن نزول و نقش آن در تفسیر، پایان نامه، تربیت مدرس حوزه علمیه قم، 1372.
 16. نصیری، علی، رابطه متقابل کتاب و سنت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1385.
      17.واحدی، علی بن احمد، اسباب نزول القرآن، تحقیق: کمال بسیونی زغلول، دارالکتب العلمیه، بیروت، چ اول، 1411ق
CAPTCHA Image