مقاله پژوهشی
بازشناسی و طبقه بندی جنس‌زبانی در قرآن مجید
بازشناسی و طبقه بندی جنس‌زبانی در قرآن مجید

بتول سادات بنیادی؛ محمدتقی دیاری بیدگلی؛ طلعت حسنی بافرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/rc.2024.2021554.1178

چکیده
  طبقه‌بندی مؤنث و مذکر در زبان‌عربی، کارآمدی لازم جهت شناسایی ابعاد دلالی جنس‌زبانی در قرآن را ندارد؛ زیرا اولاً دوگانه حقیقت/مجاز و ثانیاً مقام استعمال عامل تعیین کننده در این طبقه‌بندی است. اما آنچه ...  بیشتر