تبیین تمثّل و کاربردهای آن در قرآن از منظر تفسیر المیزان
تبیین تمثّل و کاربردهای آن در قرآن از منظر تفسیر المیزان

محمد غفوری‌منش

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 91-108

چکیده
  تمثّل واژه‌ای قرآنی و دارای بار و معنایی فلسفی است. در قرآن کریم، این کلمه تنها در آیه «فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا» (مریم/17) به کار رفته است؛ اما آیات بسیاری، ...  بیشتر