مردم سالاری با نگاه به آیات بیعت در قرآن و سیرۀ معصومان (ع)
مردم سالاری با نگاه به آیات بیعت در قرآن و سیرۀ معصومان (ع)

سید ابوالفضل موسویان

دوره 8، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 207-222

https://doi.org/10.22096/rc.2021.244804

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در بحث نسبت دین و به‌ویژه اسلام با سیاست، پرسش از مشروعیت و حقانیت حکومت است. در این راستا سؤالاتی از این دست مطرح می­شود: در اسلام چه حکومت و نظامی مورد قبول است؟ آیا صرف داشتن شرایط ...  بیشتر