اصول اقتصادی دوره اخیر رسالت (پس از فتح مکه) با نگاهی به آیات سوره مائده و توبه
اصول اقتصادی دوره اخیر رسالت (پس از فتح مکه) با نگاهی به آیات سوره مائده و توبه

مجید رضایی دوانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 47-64

چکیده
  سوره‌های توبه و مائده حاوی مهمترین دستورات ثابت اسلام از جمله امور اقتصادی در دوره گسترش اسلام است. تأمل در محتوای آن برای شرایط فعلی جامعه ایران که در پی بهره گیری از تجربه صدر اسلام است مفید است. سؤال ...  بیشتر