زبان رؤیایی دین در نظریۀ رؤیاهای رسولانه
زبان رؤیایی دین در نظریۀ رؤیاهای رسولانه

امیر مازیار

دوره 8، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22096/rc.2021.244800

چکیده
  نظریۀ رؤیاهای رسولانه که آخرین نظریۀ عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن محسوب می‌شود، تکمیل کنندۀ برنامه‌ای است که وی از چند دهه پیش در جهت تدوین الاهیاتی سازگار با عقلانیت انتقادی آغاز کرد. در بطن این ...  بیشتر
استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه
استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه

مریم صالحی منش

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 39-52

چکیده
  مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد ...  بیشتر