بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز
بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ طیبه شمس

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 83-98

چکیده
  یکی از مباحث مهم نزد مسلمانان از جمله شیعیان، اقامه نماز است و در اقامه نماز، مهمترین مساله ای که نمازگزار باید رعایت نماید تلفظ صحیح قواعد تجویدی قرائت و اذکار نماز (عربی صحیح) است به طوری که حرفی به حرف ...  بیشتر