حقوق حیوانات از منظر قرآن و سنت
حقوق حیوانات از منظر قرآن و سنت

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 129-140

چکیده
  حیوان همچون سایر موجودات در زمین، هرچند در هدف غایی خدمت به انسان آفریده شده، اما از منظر اسلام دارای حقوقی است و انسان در بهره‌مندی از آن با محدودیت‌هایی رو به رو است. در این مقاله پس از اشارة اجمالی ...  بیشتر