نگاهی دوباره به ترتیب آیات
نگاهی دوباره به ترتیب آیات

یونس گلمحمدی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 75-90

چکیده
  چکیده در این مقاله اثبات می‌شود که ترتیب آیات در سوره‌های قرآن موجود، به همان ترتیبی است که پیامبر(ص) تلاوت فرموده اند و این قرآن بدون کوچک ترین تغییر و جابه‌جایی در ترتیب آیات، به وسیله‌ی نظارت، حفظ ...  بیشتر