بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾
بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾

حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22096/rc.2021.249845

چکیده
  چکیدهیکی از آیات بحث‌برانگیز قرآن کریم آیة 34 سوره مبارکه نساء است که پیرامون مسائل خانواده و روابط زناشویی و سرپرستی مرد در این کانون گفتگو می‌کند. در این آیه زنان به دو گروه صالحه و ناشزه تقسیم شده‌اند ...  بیشتر
بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾
بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾

حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 41-64

چکیده
  یکی از آیات بحث‌برانگیز قرآن کریم آیة 34 سوره مبارکه نساء است که پیرامون مسائل خانواده و روابط زناشویی و سرپرستی مرد در این کانون گفتگو می‌کند. در این آیه زنان به دو گروه صالحه و ناشزه تقسیم شده‌اند و ...  بیشتر
بررسی آیه 18 سوره زخرف در راستای تصدی مناصب عمومی توسط بانوان
بررسی آیه 18 سوره زخرف در راستای تصدی مناصب عمومی توسط بانوان

نفیسه مرادی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 37-52

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی آیه 18 سوره زخرف است که دریابد آیا این آیه بر عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی دلالت می‌کند یا خیر. ازاین رو به این موضوع پرداخته می‌شود که اندیشمندان مسلمان از این ...  بیشتر