جایگاه عقل و ایمان در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل
جایگاه عقل و ایمان در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل

مرضیه علیرضایی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 71-84

چکیده
  جنبه اخلاقی و عقلانی آزمون ابراهیم7 در ماجرای ذبح فرزندش اسماعیل7 را از ابعاد مختلفی می‌توان بررسی کرد. در این میان دیدگاه‌های عقل‌گرایی افراطی و ایمان‌گرایی، نمی‌توانند برداشت درستی از این ماجرا ...  بیشتر