شاخص‌هـا و ویژگی‌هـای تفسیـر «التحریر و التنویر»
شاخص‌هـا و ویژگی‌هـای تفسیـر «التحریر و التنویر»

محمد عزتی بخشایش

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 53-70

چکیده
  ابن‌عاشور از اندیشمندان بزرگ شمال آفریقا است. وی مالکی مذهب، اشعری مسلکِ متأثّر از محمد عبده، احیاگر علم مقاصد الشریعه، متخصّص در‌علوم مختلف، ادیبی چیره دست و مفسّری صاحب سبک و در عین حال متعهّد به ...  بیشتر