مثال کلیدی قرآن از نگاه تفسیر المیزان
مثال کلیدی قرآن از نگاه تفسیر المیزان

مریم صالحی منش

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 53-64

چکیده
  امثال قرآن کریم دارای معارفی عمیق در زمینه‌‌های گوناگون اعتقادی و معرفتی است. تفسیر قرآن به قرآن می‌تواند راه را برای رسیدن به ریشه‌‌های معرفتی آیات بگشاید. این روش در سراسر تفسیر المیزان مورد توجه ...  بیشتر