باز خوانی قاعده نفی سبیل
باز خوانی قاعده نفی سبیل

سید محمدعلی‌ هاشمی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 17-30

چکیده
  قاعده نفی سبیل که گاه با «العلو»، «الاستعلاء» و «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» نیز از آن تعبیر می‌شود، از قواعد مهم فقهی است که مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در مواردبسیاری ...  بیشتر