استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه
استعاره‌های مثال‌های قرآن و فرهنگ زمانه

مریم صالحی منش

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 39-52

چکیده
  مثال زدن یکی از قالب‌های ادبی و رایج بشری به ویژه در بین عرب زبانان است که قرآن کریم نیز از این قالب ادبی استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است‌که برخی از استعاره‌هایی که در امثال قرآنی وجود دارد ...  بیشتر
تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن
تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار در فهم آن

ابوالقاسم علیدوست؛ علیرضا قائمی نیا؛ محمد حسین رفیعی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 95-116

چکیده
  هر واژه قرآنی دارای یک یا چند معنای عرفی لغوی و یا شرعی است که در اصطلاح علم اصول از آن به حقیقت عرفی، حقیقت لغوی و حقیقت شرعی یاد می‌شود. منشأ حقیقت لغوی، وضع است. منشأ حقیقت شرعی، تعیین یا تعین لفظ در ...  بیشتر