شیوۀ برخورد قرآن با کتب مقدس یهود و نصاری
شیوۀ برخورد قرآن با کتب مقدس یهود و نصاری

روح الله رسولی فر

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 65-80

چکیده
  قرآن کریم نزولی تدریجی دارد و در دوران رسالت پیامبراکرم9 و با توجه به ویژگی‌‌های جامعۀ آن روز و در بعضی از موارد، در پاسخ یا موضع‌گیری نسبت به حوادث و رویدادهای آن زمان، نازل گردیده است. بدون ...  بیشتر