ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد
ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 3-22

چکیده
  دکتر سروش در مقاله «صراط‌های مستقیم» تلاش کرده است که از ده طریق تکثرگرایی دینی را اثبات کند. ایشان در گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی نیز به اشکالاتی که به این دیدگاه وارد شده، پاسخ داده است. این نوشتار ...  بیشتر