آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان
آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 89-104

چکیده
  اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، ...  بیشتر