نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم
نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22096/rc.2021.249865

چکیده
  چکیده این نوشتار در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که از دیدگاه قرآن کریم، آیا دستیابی به فلاح و رستگاری در سرای ابدی منحصر در اعتقاد و پایبندی به دین حق است؟ به دیگر سخن، کسانی که در آخرت از رستگاران ...  بیشتر
نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم
نجات یافتگان باطل اندیش از منظر قرآن کریم

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22096/rc.2020.249737

چکیده
  چکیدهاین نوشتار در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که از دیدگاه قرآن کریم، آیا دستیابی به فلاح و رستگاری در سرای ابدی منحصر در اعتقاد و پایبندی به دین حق است؟ به دیگر سخن، کسانی که در آخرت از رستگاران ...  بیشتر
بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر
بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 83-100

چکیده
  حقِ حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است که زیربنای دیگر حقوق به شمار می‌رود. حق‏بودن، تنها یک حیثیت از حیات را تشکیل می‌دهد که ملازم با حیثیت تکلیفی، صاحب حق را مکلف به رعایت آن کرده است. حق حیات ...  بیشتر
حقوق حیوانات از منظر قرآن و سنت
حقوق حیوانات از منظر قرآن و سنت

محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 129-140

چکیده
  حیوان همچون سایر موجودات در زمین، هرچند در هدف غایی خدمت به انسان آفریده شده، اما از منظر اسلام دارای حقوقی است و انسان در بهره‌مندی از آن با محدودیت‌هایی رو به رو است. در این مقاله پس از اشارة اجمالی ...  بیشتر