ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن
ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22096/rc.1399.249773

چکیده
  چکیدهدر قرآن مجید، ایمان کلید رستگاری و کفر عامل شقاوت انسان است. اما آیا ایمان و کفر در قرآن مجید یک معنا و یک مرحله دارد؟ از آیاتی از قرآن مجید برمی‌آید که خداوند به کسانی که ایمان آورده‌اند دستور می‌دهد ...  بیشتر
ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن
ایمان و کفر دو مرحله‌ای در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-18

چکیده
  چکیدهدر قرآن مجید، ایمان کلید رستگاری و کفر عامل شقاوت انسان است. اما آیا ایمان و کفر در قرآن مجید یک معنا و یک مرحله دارد؟ از آیاتی از قرآن مجید برمی‌آید که خداوند به کسانی که ایمان آورده‌اند دستور می‌دهد ...  بیشتر
سلسله‌مراتب در تعالیم دین
سلسله‌مراتب در تعالیم دین

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 21-40

چکیده
  آیا همه اجزاء دین به یک‌میزان از اهمیت برخوردارند یا اینکه برخی مهم‌تر و برخی کم‌اهمیت‌تر هستند؟ برخی گفته‌اند دین مغز و پوستی دارد یا به تعبیر دیگر، صدف و گوهری دارد؛ ولی تعبیر مغز و پوست و گوهر و ...  بیشتر
ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد
ادله صراط‌های مستقیم در بوته نقد

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 3-22

چکیده
  دکتر سروش در مقاله «صراط‌های مستقیم» تلاش کرده است که از ده طریق تکثرگرایی دینی را اثبات کند. ایشان در گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی نیز به اشکالاتی که به این دیدگاه وارد شده، پاسخ داده است. این نوشتار ...  بیشتر
ناسازگاری تحمیل دین با آیات پرشمار و تعالیم بنیادین قرآن مجید
ناسازگاری تحمیل دین با آیات پرشمار و تعالیم بنیادین قرآن مجید

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 21-38

چکیده
  قرآن مجید در بارۀ تحمیل دین چه موضعی دارد؟ یک پاسخ مشهور این است که مطابق آیۀ «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ؛ در دین هیچ اجبارى نیست» (البقرة، 256) و یکی دو آیۀ دیگر تحمیل دین جایز نیست. اما کم نبوده‌اند، ...  بیشتر
اسلام، روح و گوهر دین در قرآن
اسلام، روح و گوهر دین در قرآن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  آیا دین، روح و بدنی، یا مغز و پوستی یا گوهر و صدفی دارد؟ اگر چنین است روح و مغز و گوهر دین در قرآن مجید کدام است؟ سخن این نوشتار این است که روح و گوهر دین در قرآن مجید «اسلام»، یعنی تسلیم بودن در مقابل ...  بیشتر