جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات
جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22096/rc.2021.249866

چکیده
  چکیدهدر مواردی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می‌شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزئیت ...  بیشتر
جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات
جریان اصل برائت در احکام ارشادی با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 149-168

چکیده
  در مواردی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می‌شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزئیت یا شرطیت ...  بیشتر
بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز
بررسی فقهی لزوم رعایت تجوید در نماز

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ طیبه شمس

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 83-98

چکیده
  یکی از مباحث مهم نزد مسلمانان از جمله شیعیان، اقامه نماز است و در اقامه نماز، مهمترین مساله ای که نمازگزار باید رعایت نماید تلفظ صحیح قواعد تجویدی قرائت و اذکار نماز (عربی صحیح) است به طوری که حرفی به حرف ...  بیشتر
آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان
آزادی بیـان و حدود قرآنـی آن با تأکید بر تفسیر المیزان

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 89-104

چکیده
  اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، ...  بیشتر