تأیید وقوع تناسخ ملکوتی با استناد به پدیدۀ مسخ
تأیید وقوع تناسخ ملکوتی با استناد به پدیدۀ مسخ

روح‌الله فروغی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 55-70

چکیده
  تناسخ ملکوتی نفس، مهم‌ترین تصویری است که ملاصدرا برای معاد جسمانی ترسیم می‌کند؛ به این معنا که نفس انسان پس از جدایی از بدن مادی، به بدنی که توسط خود او در دنیا ساخته شده و متناسب با صفات و ملکات درونی ...  بیشتر