بررسی تطبیقی مصطلح قرآنی آیه و مصطلح کلامی معجزه: معجزه به مثابۀ یکی از اقسام آیه
بررسی تطبیقی مصطلح قرآنی آیه و مصطلح کلامی معجزه: معجزه به مثابۀ یکی از اقسام آیه

نرجس موسوی اندرزی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 31-54

چکیده
  مفهوم واژۀ آیه به طور عام و آیات معجزه به طور خاص، موضوعی است که محقق دینی به هنگام جست‌وجوی ریشه‌های قرآنی معجزه، خود را با آن روبه‌رو می‌بیند. چگونه می‌توان مفهوم قرآنی آیه را از میان کاربردهای این ...  بیشتر
دلایل اصالت وحی قرآنی از منظر قرآن: بازاندیشی در تفسیر قطعات تحدّی
دلایل اصالت وحی قرآنی از منظر قرآن: بازاندیشی در تفسیر قطعات تحدّی

نرجس موسوی اندرزی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 101-132

چکیده
  در چند موضع از قرآن، به مخالفان پیامبر۶ پیشنهاد شده است، اگر در ادعای افترا بودن قرآن صادقند، سخنانی همانند قرآن بیاورند. این قطعات قرآنی به «آیات تحدّی‌» موسومند. در کلام اسلامی و به تبع آن در ...  بیشتر
بـازاندیشـی در تفسیـر آیه نسـخ: نسخ آیات اقناعی و علل آن
بـازاندیشـی در تفسیـر آیه نسـخ: نسخ آیات اقناعی و علل آن

نرجس موسوی اندرزی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 67-94

چکیده
  آیه 106 سوره بقره و آیه 101 سوره نحل، در علوم قرآنی به آیه نسخ معروف‌اند و تفسیر مشهور، این آیات را به مبحث نسخ احکام ارتباط می‌دهد. این مقاله در پرتو تصور نگارنده از «آیات الهی» قرآن که برای آن‌ها ...  بیشتر