تاریخ‌گذاری قرآن در ایران
تاریخ‌گذاری قرآن در ایران

سید ابوالفضل موسویان؛ یونس گلمحمدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 73-94

چکیده
  تاریخ‌گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبۀ تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم‌ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته‌اند که به دو گروه عمدۀ متن‌گرایان و نقل‌گرایان ...  بیشتر
نگاهی دوباره به ترتیب آیات
نگاهی دوباره به ترتیب آیات

یونس گلمحمدی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 75-90

چکیده
  چکیده در این مقاله اثبات می‌شود که ترتیب آیات در سوره‌های قرآن موجود، به همان ترتیبی است که پیامبر(ص) تلاوت فرموده اند و این قرآن بدون کوچک ترین تغییر و جابه‌جایی در ترتیب آیات، به وسیله‌ی نظارت، حفظ ...  بیشتر