واگرایی ساحت آیات قرآن از ساحات علوم تجربی
واگرایی ساحت آیات قرآن از ساحات علوم تجربی

زهرا اخوان صراف

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22096/rc.2021.243661

چکیده
  مطالعات قرآن ‌پژوهی در رابطه قرآن با علوم‌ تجربی دو دسته محصول ایجابی و سلبی دارد. دسته اول به اعجاز علمی قرآن مربوط است. هسته مرکزی تئوری­های اعجاز علمی این است که قرآن دستاوردهای دانش­های تجربی ...  بیشتر
بازتقریر تحدی بمثابه استدلالی عقلی به‌جای آزمونی تجربی (شبهه شناسی در زمینه اعجاز قرآن)
بازتقریر تحدی بمثابه استدلالی عقلی به‌جای آزمونی تجربی (شبهه شناسی در زمینه اعجاز قرآن)

زهرا اخوان صراف

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 21-34

چکیده
  فهم رایج از تحدی قرآن این است که این کتاب بساط آزمونی دائمی‌گسترده تا مخالفان را به مثل‌آوری برای قرآن وادارد و از راه مقایسه آنها با قرآن، حقانیت و الهی بودن قرآن آشکار شود. این تلقی بخصوص در دوران معاصر، ...  بیشتر
نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی
نقد رویکرد جاری و بازتقریر اعجاز علمی قرآن با ملاحظه علوم تجربی

زهرا اخوان صراف

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 65-82

چکیده
  بخش عمده تلاش‌های اعجازشناسانه قرآن در طول تاریخ و مخصوصاً سده‌های اخیر مصروف              به نشان‌دادن این بوده که یک امر علمی جدید را قرآن قرن‌ها قبل، پیش‌بینی کرده ...  بیشتر