آراء تفسیری سید جمال‌الدین اسدآبادی و ابعاد اجتماعی آن
آراء تفسیری سید جمال‌الدین اسدآبادی و ابعاد اجتماعی آن

محمد اصدق‌پور

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 19-36

چکیده
  سید جمال الدین اسدآبادی عالم دینی و مصلح اجتماعی سدۀ اخیر جهان اسلام است که دغدغۀ اصلاح و حل مشکلات و نابسامانی‌های جامعۀ اسلامی را داشت. مبنای وی برای درمان و برون رفت از انحطاط جوامع اسلامی، حضور مؤثر ...  بیشتر