توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و روش قرآن در برخورد با آن
توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و روش قرآن در برخورد با آن

محمد سلطانی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 3-20

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی دو مقوله مهم توحید ربوبی و توحید بندگی از دیدگاه عرب جاهلی و چگونگی تغییر دیدگاه آنان توسط قرآن می‎پردازد. این بررسی به جهت شناخت روش قرآن در طرح مسأله توحید است. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر
روش طـرح مفهـوم ربوبّیت در قـرآن (نمونه موردی: پنج سوره ابتدای نزول)
روش طـرح مفهـوم ربوبّیت در قـرآن (نمونه موردی: پنج سوره ابتدای نزول)

عبدالکریم بهجت پور؛ محمد سلطانی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 133-154

چکیده
  قرآن کریم ارزنده‎ترین منبع اثرگذار بر همه ابعاد جامعه بشری است و با نظم و سبک ویژه خود، اولین مخاطبان خود را دچار تحولی ماندگار کرد. این تحول معلول همبستگی محتوا و روش قرآن بود و با نزول تدریجی قرآن رابطه ...  بیشتر